TYT Matematik: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri TEST - 2


Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri TEST - 2
1.
1- Aritmetik Ortalama

2- Standart Sapma

3- Açıklık

4- Mod

5- Medyan

Yukarıdakilerden kaç tanesi merkezi yayılım ölçü­südür?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki grafikte, bir sinemaya dört ay boyunca ge­len seyirci sayısı verilmiştir.

Buna göre, bu sinemaya dört ayda ortalama kaç seyirci gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" 83
Soru Açıklaması
3.
Beş sayının aritmetik ortalaması 72 dir.

Bu sayılardan ortalaması 36 olan iki tanesi çıka­rılırsa kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 96
Soru Açıklaması
4.


Buna göre, puanlar dizisinin modu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
5.
2,3,4,2,5, 7,2,3,3,8

sayı dizisinin modu aşağıdakilerden hangisi ola­bilir?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
6.
12°, 15°, 24°, 18°, 20°, 15°, 12°

Yukarıda bir şehrin bir hafta boyunca sıcaklık değer­leri verilmiştir.

Buna göre, sıcaklık değerlerinin medyan {ortan­ca) değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
7.
5,2, 7,4,3, 1,3,2,6,5

sayı dizisinin açıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki grafikte, Sinem'in beş gün boyunca matematikten çözdüğü soru sayısı verilmiştir.

Buna göre, bu veri grubunun açıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
9.
3,2,4, 8, 6, 10, 6

sayı dizisinin açıklık ve tepe değerleri aşağıdaki­lerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tabloda bir gruptaki 11 kişinin kiloları gös­terilmiştir.Buna göre, bu veri grubunun açıklık değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 43
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri TEST - 2
11.
20, 18, 15, 21, 16

Yukarıdaki veri grubunun standart sapması hangi tam sayıya en yakındır?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması 0 dır?
Doğru Cevap: "D" 15, 15, 15, 15, 15, 15
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.