TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 5


TYT sınavı Matematik dersi online deneme soruları. Online TYT Matematik deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
1.
İki basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı, başlangıçtaki sayıyla toplanırsa 88, başlangıçtaki sayı bu sayıdan çıkarılırsa 54 bulunuyor.

Buna göre, bu sayının rakamlarının kareleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 50
Soru Açıklaması
2.
x, y, z birer pozitif tam sayı olmak üzere, x + 2, 3y + 1, 5z + 4 sayıları aynı pozitif tam sayıyı gösterdiğine göre, x + y + z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 26
Soru Açıklaması
3.


olduğuna göre, a + n toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 21
Soru Açıklaması
4.
x, y, z asal sayılar olmak üzere,

x2 ‒ z = y2

olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.


olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
7.


Buna göre, y’nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" ‒3
Soru Açıklaması
8.


a, b, c sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" a > b > c
Soru Açıklaması
9.


Buna göre, f(10) + f(11) + f(12) toplamının değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
11.
|a ‒ 600| = a ‒ 600

|b ‒ 606| = 606 ‒ b

olduğuna göre, a sayısının b sayısına olan uzaklığı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
13.
a = 6x – 3x

b = 4x + 3x

olduğuna göre, 24x – 9x + 18x – 12x ifadesi aşağıdakilerden hangsine eşittir?
Doğru Cevap: "E" a.b
Soru Açıklaması
14.
AAA üç basamaklı, AABCCD altı basamaklı birer sayıdır.

AAA.999 = AABCCD

olduğuna göre, A + B + C + D toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 18
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
17.


olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
18.


Yukarıdaki masada şekildeki düzene göre Turgut, Harun, Tuncay, Anıl, Mehtap, Mahmut ve Meltem oturmaktadır. Bu yedi kişi kendi aralarında aşağıdaki kurallara göre oyun oynamaktadırlar.

• Oyuna başlayan kişi, “sırası” demekte

• İkinci kişi, “gelen” demekte

• Üçünkü kişi, “çıksın” demekte ve oyundan çıkmaktadır.

• Sıra, saat yönünde ilerlemektedir.

Örneğin; Turgut = sırası, Harun = gelen, Tuncay = çıksın dedikten sonra Tuncay oyundan çıkmaktadır ve Anıl = sırası şeklinde oyun devam etmektedir.

Buna göre, oyunda en son Turgut ve Mehtap’ın kalması için, oyuna ilk kim başlamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Mehtap
Soru Açıklaması
19.


Bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle üst kata çıkan Tuna, üst kata kadar 35 adım attığında 20 saniyede, 34 adım attığında 25 saniyede ulaşıyor.

Buna göre Tuna, yürüyen merdivende hareketsiz durursa kaç saniyede üst kata ulaşır?
Doğru Cevap: "D" 195
Soru Açıklaması
20.
Bir grup öğrenci A şehrinden B şehrine gidecektir. Bu yolculuk hakkında aşağıdakiler bilinmektedir.

• Yolculuk 2 saat sürmektedir.

• Erkek yolcular 20 dk’da bir, kadın yolcular 30 dk’da bir 1 bardak su içmektedir.

• Erkeklerin kullandığı bardak 100 ml iken kadınların kullandığı bardak 120 ml’dir.

• Yolculuk bittiğinde 12 lt ve 112 bardak su içilmiştir.

Buna göre, bu grup kaç kişidir?
Doğru Cevap: "A" 22
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
21.
abc, cba ve 5xy üç basamaklı doğal sayılardır.

abc – cba = 5xy

3a + 3b = 30 + 3c

olduğuna göre, b kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
22.
Ahmet ve Burak günlük basketbol antrenmanı yapmaktadırlar.

• Ahmet üç sayılık atışlara çalışırken Burak iki sayılık atışlara çalışmaktadır.

• Ahmet ve Burak pazartesi günü yaptıkları atışlarda toplam 139 sayı alırken, salı günü yaptıkları atışlarda toplam 63 sayı almaktadırlar.

Buna göre, Ahmet ve Burak’ın pazartesi ve salı günü attıkları toplam basket sayıları arasındaki fark en fazla kaç olabilir?

(Antrenmanlarda en az birer basket atmışlardır.)
Doğru Cevap: "B" 47
Soru Açıklaması
23.
• Murat, Mehmet ve Akın’ın toplam 59 cevizi vardır.

• Akın bir miktar cevizini Murat’a verince ceviz sayıları eşitleniyor.

• Akın Mehmet’den bir miktar ceviz alırsa ceviz sayıları eşitleniyor.

Mehmet’in ceviz sayısı Murat’ın ceviz sayısının 2 katının 3 fazlası olduğuna göre, Akın’ın en az kaç cevizi olabilir?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
24.
Aydın ile Aydan’ın yaşları toplamı 45’tir. Aydan ile Ayhan’ın yaşları toplamı 15’tir.

Verilenlerle aşağıdaki problemlerden hangisinin sonucu kesin olarak bulunur?
Doğru Cevap: "A" Ayhan doğduğunda Aydın kaç yaşındaydı?
Soru Açıklaması
25.
Üç koşucunun saatteki hızları sırasıyla aşağıda verilmiştir.

I. m km

II. n km

III. (m + n) km

I. koşucunun 4t saatte aldığı yol x km, II. koşucunun 3t saatte aldığı yol y km olduğuna göre, III. koşucunun t saatte aldığı yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
26.
Hacmi A litre olan bir havuza t dakikada 3 litre su akmaktadır.

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
27.


olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
28.


İçerisinde elma ya da muz bulunan kırmızı, mavi ve sarı tabaklardan biri rastgele seçiliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" İçerisinde muz bulunan kırmızı tabak
Soru Açıklaması
29.
Aşağıda bir yolcu otobüsünün deposunda kalan yakıtın (lt) ve aldığı yolun (km) zamana bağlı değişiminin grafikleri verilmiştir.Buna göre, otobüsün deposundaki yakıt bittiği anda kaç km yol almıştır?
Doğru Cevap: "C" 144
Soru Açıklaması
30.
P(x) başkatsayısı 2 olan üçüncü derece bir polinomdur.

P(x) polinomunun x2 + 5 ile bölümünden kalan 3’tür.

P(1) = 33

olduğuna göre, P(2) değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 66
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik Deneme Sınavı TEST - 5
31.


olduğuna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 80
Soru Açıklaması
32.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
33.
Dik kenarları b ve c, hipotenüsü a olan bir dik üçgende,

(a + b + c).(b + c – a) = 160

olduğuna göre, bu üçgenin alanı kaç cm2 dir?
Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması
34.


olduğuna göre, A(KBCL) kaç cm2 dir?
Doğru Cevap: "C" 64
Soru Açıklaması
35.


|AB| = 9 cm, |AD| = 5 cm, |DE| = 3 cm

Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni iki eş parçaya ayrılmıştır.

1 ve 2 numaralı parçaların [AD] ve [BC] kenarları birleştirilerek oluşturulan ikizkenar yamuğun bir köşegeni kaç cm’dir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
36.


Yukarıda kenar uzunluğu 2 birim olan iki tane düzgün eş altıgen verilmiştir. Bu altıgenlerin kesim noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır.

Buna göre, |AB| uzunluğu kaç birimdir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
37.


olduğuna göre, x kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
38.


Şekilde [AB] çaplı yarım çemberin içinde, [AC] ve [CB] çaplı yarım çemberlerin dışında kalan taralı X bölgesinin alanı x cm2, kenar uzunlukları |CB| ve |CD| olan dikdörtgensel Y bölgesinin alanı y cm2 dir.

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
40.
Dik koordinat düzleminde A(–2, 7) ve B(7, 1) noktaları veriliyor. A, B ve C noktaları doğrusal olacak biçimde [AB]’nin dışında bir C noktası seçiliyor.

4|AC| = |BC| olduğuna göre, C noktasından geçen ve AB doğrusuna dik olan doğrunun denklemi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3x – 2y + 33 = 0
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.