TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 2


Bölünebilme Kuralları konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Bölünebilme Kuralları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bölünebilme Kuralları konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bölünebilme Kuralları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 2
1.
12 ile tam bölünen 3a7b dört basamaklı doğal sa­yısının 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değeri vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
2.
x çift, y tek rakam olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 55 ile daima tam bölünür?
Doğru Cevap: "E" xxyy0
Soru Açıklaması
3.
a2bc dört basamaklı sayısı 90 ile tam bölünebilmek­tedir.

Buna göre, a + b toplamı kaç farklı değer alabilir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
12 ile tam bölünen rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile 15 e tam bölünen ra­kamları farklı üç basamaklı en büyük tam sayının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 867
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, abcd dört ba­samaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
6.
c > 10 olmak üzere,

a = 7b + 3

b = 2c + 1

olduğuna göre, a sayısının c ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
7.
9a32b beş basamaklı sayısının 45 ile bölümün­den kalan 13 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
8.
Bir topluluğun mevcudu 1x2y dört basamaklı sayısı­dır.

Bu topluluk her biri 15 kişiden oluşan en çok kaç gruba ayrılabilir?
Doğru Cevap: "C" 128
Soru Açıklaması
9.
a3b üç basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 dir.

Sayı 6 ile tam bölündüğüne göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
87 AB dört basamaklı sayısı 45 ile tam bölünebilmek­tedir.

Buna göre, A nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 2
11.
6 ile tam bölünen 4a3b dört basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 dir.

Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
12.
x sayısının 12 ile bölümünden kalan 5, y sayısının 12 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre, y2 - 3x sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.