TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 1


Bölünebilme Kuralları konusu TYT Matematik dersi test çöz sayfasındasın. Bölünebilme Kuralları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bölünebilme Kuralları konusu TYT Matematik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bölünebilme Kuralları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 1
1.
abc ve 7d4 üç basamaklı sayılar ve

3 · (abc) = 7d4

olduğuna göre, d nin alabileceği farklı rakam de­ğerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması
2.
a > b olmak üzere, 2 ile tam bölünen üç basamaklı 7ab sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre, a kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 9
Soru Açıklaması
3.
41ab dört basamaklı çift sayısının 5 ve 9 ile bölü­münden kalan 2 olduğuna göre, a - b farkı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
4.
b > c > d olmak üzere, 4, 8 ve 9 ile kalansız bö­lünen abcd dört basamaklı sayısının 10 ile bölü­münden kalan 6 olduğuna göre, sayının binler basamağındaki rakam kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
5.
2a5b dört basamaklı ve rakamları farklı bir sayıdır.

Bu sayı 15 ile bölünebildiğine göre, a kaç farklı değer alabilir?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
6.
6.aa ve bb iki basamaklı doğal sayılardır.

a2 + b2 = 100

olduğuna göre, (aa)2 + (bb)2 toplamı aşağıdakiler­den hangisine tam olarak bölünemez?
Doğru Cevap: "A" 21
Soru Açıklaması
7.
Rakamları farklı 5a3b dört basamaklı sayısı 12 ile tam olarak bölündüğüne göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
8.
Küp biçiminde bir miktar tuğla boşluk kalmayacak şekilde üst üste diziliyor.Oluşan dikdörtgen prizmanın üstten görünüşü şekil­de verilmiştir.

Tuğla miktarını gösteren 2x6y sayısının x ve y rakam­ları silindiği için okunamamaktadır.

Buna göre, kiremit sayısı en az kaç olabilir?
Doğru Cevap: "D" 2160
Soru Açıklaması
9.
A = 5858 .............. 58 sayısı n basamaklıdır.

A sayısı 18 ile bölünebildiğine göre, n sayısının en küçük değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 18
Soru Açıklaması
10.
120 basamaklı 253253 ..... 253 sayısının,

4 ile bölümünden kalan x,

5 ile bölümünden kalan y,

9 ile bölümünden kalan z

olduğuna göre, x + y + z kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
logo
TYT Matematik: Bölünebilme Kuralları TEST - 1
11.
x sayısı 12 ye bölündüğünde bölüm y, kalan 9 dur.

y sayısının 9 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre, x sayısının 18 ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
12.
Rakamları farklı a3b üç basamaklı sayısı 15 ile kalan­sız bölünebilmektedir.

Aynı sayının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.