TYT Kimya: Zayıf Etkileşimler TEST - 2


Zayıf Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Zayıf Etkileşimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Zayıf Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Zayıf Etkileşimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Zayıf Etkileşimler TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
1- Etil alkolün kaynama noktasının metil alkolünkin­den yüksek olması

2- Etil alkolün kaynama noktasının dimetil eterinkin­den yüksek olması

3- Glikolun kaynama noktasının etil alkolünkinden yüksek olması

Yukarıdaki durumlardan hangileri moleküller ara­sı hidrojen bağının etkinliği ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- Hidrojen bağı

2- Metalik bağ

3- Landon kuvvetleri

4- Dipol - dipol bağları

Yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri zayıf et­kileşim değildir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda elektron yük yoğunluğu dağılımı verilen iki molekül arasında,

1- Hidrojen bağı

2- Dipol dipol kuvvetleri

3- İyonik bağ

etkileşimlerinden hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki moleküllerin yoğun fazında oluşan Landon çekim güçleri hangi seçenekte doğru sı­ralanmıştır?
Doğru Cevap: "B" I > III > II
Soru Açıklaması
7.
1- Çay şekeri

2- Yemek tuzu

3- DNA sarmalı

Yukarıdakilerden hangileri hidrojen bağı bulundu­rur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu ke­sin değildir?
Doğru Cevap: "C" Yapısında H ve O atomlarını bulunduran molekül­lerin yoğun fazında hidrojen bağı bulunur.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Elektronegatifliği farklı olan atomların oluşturduğu moleküller polar karakterlidir.

2- Yapısında en az iki aynı türde atom bulunduran moleküller apolardır.

3- Polar moleküllere sahip maddelerin kaynama noktası aynı koşullarda apolar moleküllere sahip maddelerinkinden yüksektir.

Yukarıdaki yargılardan hangilerinin doğruluğu ke­sin değildir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.