TYT Kimya: Sıvılar TEST - 2


Sıvılar konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Sıvılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvılar konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvılar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Sıvılar TEST - 2
1.
1- Sıcak ekmeğe sürülen balın akışkanlığının artması

2- Yolların asfaltlanması sırasında ziftin ısıtılması

3- Ketçapın ısıtılarak şişelere doldurulması

Yukarıdakilerden hangileri sıcaklık arttıkça visko­zitenin azalmasına örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde maddenin plazma haline rastlanmaz?
Doğru Cevap: "C" Gezegenler
Soru Açıklaması
3.
1- ısıtma

2- Gerilim uygulama

3- Basınç uygulama

Yukarıdakilerden hangileri, katı haldeki bir mad­denin enerjisini arttırarak plazma haline dönüş­mesinin yöntemleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.


t1 °c sıcaklıkta bulunan saf X ve Y sıvılarının özdeş ısıtıcılarla ısıtılmalarına ait sıcaklık - zaman grafiği
yukarıda verilmiştir

Buna göre;

1- Aynı sıcaklıkta Y nin buhar basıncı X inkinden bü­yüktür.

2- Y nin ısı sığası, X in kinden küçüktür

3- 10 ve 14 dakikalar arasında X in potansiyel, Y nin kinetik enerjisi artar

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doygunluk noktasına ulaşan hava kütlesi ile ilgili;

1- Su buharı içermez

2- Bağıl nem %100 dür

3- Sıcaklık düşükse yağış başlar

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların buharlaşma hı­zına etki eden faktörler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Sıvı miktarı
Soru Açıklaması
7.
1- Kuru havada çamaşırın nemli havaya göre daha çabuk kuruması

2- Nem oranının yüksek olduğu ortamda hissedilen sıcaklığın gerçek sıcaklıktan daha yüksek olması

3- Deney tüpündeki suyun beher glastaki sudan daha çabuk buharlaşması

Yukarıdaki durumlardan hangileri bağıl nemin bu­harlaşmaya etkisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
1- Ağrı Dağı'nda açık tencerede

2- Deniz seviyesinde açık tencerede

3- Deniz seviyesinde düdüklü tencerede

Yukarıdaki koşul ve ortamlarda suyun kaynama sıcaklıkları hangi seçenekte doğru karşılaştırılmış­tır?
Doğru Cevap: "E" 3 >2 > 1
Soru Açıklaması
9.
60 °C sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta X, Y ve Z sı­vılarının buhar basınçları sırasıyla 760, 630 ve 510 mmHg dir.

Buna göre, bu sıvılarla ilgili;

1- X sıvısının normal kaynama noktası 60 °C tır

2- Z sıvısının moleküller arası çekim kuvveti en bü­yüktür.

3- 60 °C sıcaklık ve 1 atmosfer basınç koşullarında Y ve Z gaz halindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Gaz halindeki bir X maddesinin sıcaklığı donma sıcaklığının altına kadar düşürülüyor.

Buna göre, X ile ilgili;

1- Toplam enerjisi azalır.

2- Düzensizliği artar.

3- İki defa hal değiştirir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.