TYT Kimya: Kimya Bilimi TEST - 1


Kimya Bilimi konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Kimya Bilimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kimya Bilimi konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kimya Bilimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Kimya Bilimi TEST - 1
1.
Etanol, aseton, aminoasit, glikoz gibi karbon bile­şiklerinin yapısı ile bu bileşiklerin etkileşimlerini ve sanayideki kullanım alanlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "E" Organik kimya
Soru Açıklaması
2.
Sporcular, yarışmalar esnasında performanslarını artırmak için, yasak olmasına rağmen doping kulla­nabilmektedirler. Bu nedenle müsabakalardan önce sporcular arasında adaleti sağlamak için doping test­leri yapılmaktadır.

Kan ve idrara uygulanan bu testleri yapan kimyager kimyanın hangi alt disiplininde uzmanlaşmıştır?
Doğru Cevap: "A" Adli kimya
Soru Açıklaması
3.
Vücudumuzdaki bir hastalığın teşhisi veya görül­mekte olan bir tedavinin takibi için yapılan kan tahlilleri aşağıda verilen bilim dallarından hangi­sinin uğraş alanları arasında gösterilebilir
Doğru Cevap: "B" Biyokimya
Soru Açıklaması
4.
1- Maddenin yapısı

2- Maddenin birbirleriyle olan etkileşimi

3- Fiziksel ya da kimyasal dönüşümler sırasında transfer edilen enerji

Kimya bilimi, yukarıdakilerden hangileriyle ilgile­nir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Kimya bilimi ile ilgili,

1- Deneysel çalışmalar doğrultusunda incelemeler yapan bir bilim dalıdır.

2- Hava, su ve toprak kirliliğini oluşturan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaktadır.

3- Zirai alanda uygulanacak ilaç ve gübre gibi mad­delerin üretim ve geliştirme aşamalarıyla ilgilenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
- Kimyasal maddelerin, hastalıkların teşhis ve te­davisinde kullanılmasını konu alan alt bilim dalı­dır.

- Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve oluşan kirliliğin ortadan kaldırılmasını ya da ön­lenmesini konu alan alt bilimdir.

- Hidrojen, oksijen, azot, fosfor gibi elementlerin karbon ile yaptığı bileşiklerin yapısını ve etkile­şimlerini inceleyen bilimdir.

- Canlı organizmalarda bulunan kimyasal madde­leri ve bu maddelerin kimyasal etkileşimlerini in­celeyen bilim dalıdır.

Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi yukarı­da tanımlanmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Polimer kimyası
Soru Açıklaması
7.
Laboratuvarda yapılan bir çalışmada öğretmen ha­zırladığı bir karışımda bulunan maddelerin türlerinin belirlenmesini istemiştir.

Bu çalışma sırasında, verilen toz halindeki karışıma önce su eklenerek bir çözelti oluşturulmuş daha son­ra bu çözeltiden alınan küçük örneklere bazı kimya­sal maddeler eklenerek gözlemlenecek sonuçlara göre, karışımda bulunan maddeler analiz edilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki çalışma hangi alt disiplinin uygulama alanına girer?
Doğru Cevap: "B" Analitik kimya
Soru Açıklaması
8.
Kimya biliminin alt disiplinlerinden olan fiziko­kimya ile ilgili,

1- Çalışmalarında fizik ve kimyanın temel ilkelerinden faydalanır.

2- Kimyasal kinetik, elektrokimya ve kimyasal termodinamik gibi alanlarla ilgilenir.

3- Atom altı parçacıkların oluşumunu inceleyen alt bilimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
1- Su arıtımı

2- İlaç üretimi

3- Ahşap işleme

Yukarıdaki uygulama alanlarından kaç tanesinde kimya biliminden faydalanılır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
1- Yazılım mühendisliği

2- Petrol mühendisliği

3- Nükleer tıp uzmanlığı

Kimya eğitimi alan birinin yukarıdaki alanlardan hangilerinde kariyer yapma olasılığı yoktur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.