TYT Kimya: Karışımlar TEST - 2


Karışımlar konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Karışımlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Karışımlar konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Karışımlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Karışımlar TEST - 2
1.
Hacimce % 80'1ik alkol çözeltisine saf su ilave edile­rek hacimce% 60'1ık 2 litre alkol çözeltisi hazırlanıyor.

Buna göre,

1- Başlangıçtaki çözeltide alkol kütlesinin su kütlesi-ne oranı 4'tür.

2- Son durumdaki çözeltinin kütlece su yüzdesi alkol yüzdesinden fazladır.

3- İlk durumdaki çözeltiye 500 ml su ilave edilerek % 60'1ık çözelti hazırlanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

(dsu = 1 glcm3, daalkol = 0,8 glcm3)
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
20°C de 100 g suda en fazla 30 g çözünebilen KN03 tuzunun 10 gramı, 50 gram su içerisine atılarak çö­zelti oluşturuluyor.

Hazırlanan bu çözeltiyle ilgili;

1- Doymamıştır.

2- Kütlece% 20 liktir.

3- Doyması için 5 g su eklenmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.


yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Hacimce %80 oranında etil alkol içeren 500 mL kolonya örneğinde kaç mL su vardır
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
Koligatif özellikler ile ilgili,

1- Çözeltide çözünmüş halde bulunan tanecik sayı­sıyla orantılı olarak değişen özelliklerdir.

2- Tuzlu suyun donma noktasının saf sudan düşük olması koligatif özelliktir.

3- Saf suda bir miktar şeker veya tuz çözündüğünde oluşan çözeltinin kaynama noktasının saf suyun­kinden yüksek olması koligatif özelliktir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
1- Çaydaki şeker oranı

2- Baldaki şeker oranı

3- Kandaki şeker oranı

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin şeker deri­şimini ifade etmek için ppm derişim kullanılır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki çözeltilerden 100'er gram alınarak boş bir kapta karıştırılırsa son durumda oluşan karı­şım kütlece % kaç oranında şeker içerir?
Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
9.
ppm derişim ile ilgili;

1- 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mg cinsin­den miktarını ifade eder

2- Milyonda derişim olarak da ifade edilebilir.

3- İçme suyundaki iyon derişimleri ppm derişim cin­sinden ifade edilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.


Aynı ortamda ve aynı sıcaklıktakta bulunan yukarıdaki su örneklerine Üzerlerinde belirtilen katılar ekleniyor ve katıların tamamen çözünmesi sağlanıyor. Oluşan karışımlar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor ve C6H1206 katısıyla hazırlanan çözeltinin diğerine göre daha önce ve daha düşük sıcaklıkta kaynadığı gözleniyor.

Buna göre, çözeltinin aynı anda ve aynı sıcaklıkta kaynamaması,

1- Çözünen toplam tanecik sayılarının farklılığı

2- Çözeltinin aldığı ısıların aynı olmaması

3- NaCl'nın iyonlaşarak, C6H1206 nın moleküler çözünmesi

nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya: Karışımlar TEST - 2
11.
1- Otomobil radyatörlerine antifriz konulması

2- Kış aylarında uçakların dışına propilen glikol çö­zeltisi püskürtülmesi

3- Aşırı kan kaybı ya da su kaybı yaşayan bireylere serum verilmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri, olumsuz sonuç­ların oluşmaması için koligatif özelliklerden fay­dalanılan olaylara örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki grafik X sıvısının ısıtlmasına aittir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış­tır?
Doğru Cevap: "D" B - D aralığında X sıvısının yoğunluğu sabittir.
Soru Açıklaması
13.


Aynı ortamda bulunan yukarıdaki çözeltilerin donmaya başama sıcaklıkları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 > 1 > 2
Soru Açıklaması
14.


Aynı ortamda ve aynı sıcaklıkta bulunan yukarı­daki çözeltilerin,

1- Kaynama noktası

2- Donma noktası

3- Çözünen kütlesi

niceliklerinden hangileri farklılık gösterir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
15.
1- Kütlece % 30'1uk tuzlu su

2- 100 g suda 30 g tuz çözünmüş çözelti

3- Tuz derişimi 30 ppm olan sulu çözelti

Yukarıdaki çözeltilerin kaynama noktaları hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 >2 > 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.