TYT Kimya: Karışımlar TEST - 1


Karışımlar konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Karışımlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Karışımlar konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Karışımlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Karışımlar TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerin­den değildir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmazlar.
Soru Açıklaması
2.
Çözünme olayı ile ilgili,

1- Fiziksel bir değişimdir.

2- Çözünen maddenin tanecik yapısı bozulmaz.

3- Bir maddenin başka bir madde içerisinde dağılmasıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki çözünme olaylarından hangileri mole­küler çözünmeye örnektir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki karışımlarla ilgili hangi yargı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tuzlu su bileşenlerinin özelliklerini göstermez.
Soru Açıklaması
5.


Yukarıda verilen üç madde için;

1- Süt ve ayran heterojen karışımdır.

2- Kolonyanın her yerinde aynı özellikler görülür.

3- Üçü de birden çok türde atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
1- Şeker

2- Na2O iyonik bileşiği

3- Sofra tuzu

4- KCI iyonik bileşiği

5- Mazot

Yukarıda maddelerden hangisi su ile karıştırıldı­ğında çözelti elde edilmez?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

(1nm = 10-9 m)
Doğru Cevap: "C" Dağılan tanecik boyutu 1 nm den daha büyüktür.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Moleküller düzeyde çözünme sırasında çözücü ve çözünen molekülleri birbirlerinden ayrılır, bu aşama­da dışarıdan enerji gerekir. Ardından çözücü molekül­leri çözünen molekülllerinin etrafını sarar ve çözünme olayı sonlanır.

Buna göre,

1- Çözücü ve çözünen moleküllerinin birbirlerinden ayrılması için alınan enerji moleküller arası zayıf etkileşimleri kırmak için kullanılır.

2- Çözünen ile çözücü arasında oluşan etkileşim, çözünenin kendi molekülleri arasındaki etkileşim­den kuvvetliyse çözünme gerçekleşir.

3- Moleküllerin birbirinden ayrılması için gereken enerji fazlaysa çözünme olayı daha kolay gerçek­leşir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya: Karışımlar TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.


20°c de 100 g suda en fazla 36 g NaCI çözündü­ğü bilindiğine göre, yukarıda verilen 20°C'deki tuz çözeltileri ile ilgili;

1- B çözeltisi derişiktir.

2- C çözeltisi, A çözeltisine göre seyreltiktir.

3- A çözeltisi doymuştur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.
Aynı sıcaklık ve aynı miktarda su ve aynı cins çö­zünen ile hazırlanan doymamış, doymuş ve aşırı doymuş çözeltiler için;

1- Üçü de homojendir.

2- Çözünen miktarları aynıdır.

3- Kütlece yüzdeleri farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
14.
25 °C'de 100 g suda en fazla 25 g Y tuzu çözünmek­tedir.

Aynı sıcaklıkta x gram su ile hazırlanmış doymuş Y çözeltisi kütlece % kaçlıktır?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.