TYT Kimya: Günlük Hayatta Kimya TEST - 2


Günlük Hayatta Kimya konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Günlük Hayatta Kimya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Günlük Hayatta Kimya konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Günlük Hayatta Kimya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Günlük Hayatta Kimya TEST - 2
1.


Sanayide sabunun üretim aşamaları yukarıdaki şema ile gösterilmiştir.

Buna göre, 1, 2 ve 3 numaralı işlemler aşağıdaki­lerden hangisinde sırası ile doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hidroliz; nötrleşme; parfüm, renk vs. katılması
Soru Açıklaması
2.
1- Sert suda köpürebilmesi

2- Hidrofobik uç içermesi

3- Eldesi sırasında kuvvetli baz kullanılması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sabun ve deterjanlar için ortaktır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- Sabun

2- Parfüm

3- Diş macunu

Yukarıdaki maddelerden hangileri kozmetik ürü­nüdür?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Sabunun, eldeki yağı temizlemesine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sabunun hidrofılik kısmı polar olduğu için yağı tu­tabilir.
Soru Açıklaması
6.
1- Çamaşır suyu

2- Çamaşır sodası

3- Katı sabun

Yukarıda verilen üç temizleyicinin ana maddesi için ortak olabilecek atom hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Na
Soru Açıklaması
7.
Alkil benzen sülfonat deterjanı için;

1- Mikroorganizmalar tarafından kolay parçalanabi­lirler.

2- Sert sudaki Ca2+ ve Mg2+ gibi metal iyonları ile çökme reaksiyonu verirler.

3- Normal sabuna göre daha iyi temizleyicidirler.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Çamaşır sodası için;

1- Genel adı sodyum karbonattır.

2- Temizlik malzemesi olarak kullanılabilir.

3- Sert sularda kullanılması uygun değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Kireç kaymağı ile ilgili;

1- Ca(CIO)2 formülü ile gösterilir.

2- Hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddesidir.

3- Kimyasal adı kalsiyum klorattır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Potasyum stearat, sodyum stearat ve sodyum la­uril sülfat için aşağıdakilerden hangisi ortak de­ğildir?
Doğru Cevap: "C" Sert suda, metal iyonları ile çökelek oluşturmaları
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya: Günlük Hayatta Kimya TEST - 2
11.
Kireç ve yağ çözücüler, tuvalet temizleyicileri lavabo açıcılar gibi temizlik malzemeleri için bilinmesi gere­ken en önemli bilgi, bunların çocukların ulaşamaya­cağı yerlere konması gerektiğidir.

Aşağıdakilerden hangisi adı geçen malzemelerin çocukların ulaşamayacağı yerlere konmasının ne­denleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Temizlik malzemelerinin, sadece aşırı miktarının insan vücudu için zararlı olması
Soru Açıklaması
12.
1- Asidik olma

2- Bazik olma

3- Temas sonrasında deriyi tahriş etme

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kireç çö­zücüler ve tuvalet temizleyicileri için ortaktır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
13.
Lavabo açıcılar ve yağ çözücüler için;

1- Kuvvetli alkali yapıları vardır.

2- Sıcak su ile beraber kullanılırlar.

3- Göz ve ciltte kaşınma ve yanıklara sebep olabilir­ler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
1- Na+

2- K+

3- Fe2+

Yukarıdaki metal katyonlarından hangileri sabun yapısında bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
1- Kireç kaymağı

2- Çamaşır suyu

3- Saç spreyi

Yukarıdakilerden hangileri hijyen amacıyla kulla­nılan temizlik maddelerine örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.