TYT Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 2


Güçlü Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Güçlü Etkileşimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güçlü Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güçlü Etkileşimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 2
1.


Yukarıda F2 molekülünün yapısı katman elektron dizi­limi yöntemiyle verilmiştir.

Buna göre;

1- Her F atomu bağ yaptığı diğer F atomunun 1 elektronunu ortak kullanmıştır.

2- F in değerlik elektron sayısı 7 dir.

3- Molekülde bulunan F atomları oktet kuralına uymuştur

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.


Buna göre, O atomu ile ilgili;

1- Bağlayıcı elektron sayısı 2 dir.

2- 4 tane ortaklaşmış elektron çifti bulunur.

3- Kendi atomuyla ikili bağ içeren moleküller oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda 3 farklı atomun katman elektron dizilimi ve­rilmiştir.

Buna göre;

1- Kendi atomuyla yapacağı bağ sayısı

2- Değerlik elektron sayısı

3- Bağlayıcı elektron sayısı

4- Grup numarası

özelliklerinden hangileri X > Y > Z şeklinde sırala­nır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
C2H4 bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

(6C, 1H)

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda verilen bileşik adı - Lewis yapısı eşleştir­melerinden hangisi yanlıştır?Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Kovalent yapılı bileşikler ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Atomların eşleşmiş elektronlarıyla oluşturdukları bağlar ile meydana gelirler.
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Bağ oluşturacak farklı atomların bağ elektronlarını sahiplenme (çekme) istekleri farklıdır.

Aynı periyotta bulunan 6C, 7N, 8O ve 9F arasında bağ elektronlarını sahiplenme eğilimi F > O> N > C
şeklinde sıralanır .

VII A grubunda 9F, 17CI, 35Br, 53I atomlarının bağ elektronlarını çekme gücü ise F > CI > Br > I şek­
linde sıralanır.

Bu bilgilere göre;

1- Aynı periyotta bulunan elementlerin proton sayısı arttıkça bağ elektronlarını çekme gücü artar.

2- Aynı grupta bulunan elementlerin elektron bulun­duran katman sayısı arttıkça bağ elektronlarını sahiplenme isteği azalır.

3- Aynı grupta bulunan elementlerin elektron bu­lunduran katman sayıları arttıkça erime noktaları yükselir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki tabloda bazı element atomlarının elektro­negatifiik değerleri verilmiştir.

Buna göre,

1- AgF bileşiğinin iyonik karakteri AgCI bileşiğinin­kinden yüksektir.

2- BrCI bileşiği, FCI bileşiğinden daha polardır.

3- Agl bileşiğinin kovalent karakteri AgBr bileşiğinin­kinden yüksektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.