TYT Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 1


Güçlü Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Güçlü Etkileşimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güçlü Etkileşimler konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güçlü Etkileşimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Güçlü Etkileşimler TEST - 1
1.
iyonik yapılı bileşikler ile ilgili;

1- Metal ve ametal atomları arasında oluşurlar.

2- Elektronegatiflik farkı fazla olan atomlar tarafın­dan oluşturulur.

3- Anyon ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri sonucu oluşurlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki tepkimede K ve F atomları arasında ger­çekleşen etkileşim gösterilmiştir.

Buna göre;

1- K metali, F ametaline 1 elektron vererek K+ katyonuna dönüşmüştür.

2- F atomu 1 elektron alarak oktet kuralına uymuştur.

3- KF bileşiği iyonik yapılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1-  5B3

2-  11Na+

3-  15p3-

Yukarıda verilen taneciklerden hangilerinin Lewis yapısında eşleşmiş 4 elektron çifti bulunur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda bazı iyonik bileşikler ve Lewis yapıları veril­miştir.

Buna göre, hangi bileşiklerin Lewis yapıları yan­lıştır?

Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.


Temel hal elektron dağılımı yukarıdaki gibi olan Fe metali ile oksijen ametali arasında Fe203 ve FeO for­mülleri ile ifade edilen bileşikler oluşmaktadır.

Verilen bilgilere göre;

1- Fe elementi her iki bileşikte de oktet kuralına uy­maz.

2- Her iki bileşikte Fe nin yükseltgenme basamağı farklıdır.

3- Oluşan bileşikler iyonik yapılıdır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

(8O)
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
12Mg ve 9F atomları arasında oluşan bileşik ile il­gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
X, Y ve Z elementleri periyodik tablonun 2. periyodu­nun sırasıyla 2A, 3A ve 5A grubu elementleridir.

Buna göre, bu atomlar arasında,

1- xz

2- YZ

3- X3, Y2

bileşiklerinden hangileri oluşmaz?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
İyonik yapılı bileşikler ile ilgili,

1- erime aynama noktaları yüksektir.

2- Sert ve kırılgandırlar.

3- Oda koşullarında kristal yapılıdırlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Kovalent bağ ile ilgili;

1- Genellikle ametal atomları arasında oluşur.

2- Elektronların atomlar tarafından ortak kullanılma­sı sonucu oluşur.

3- Sadece aynı tür atomlar arasında oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.