TYT Kimya: Gazlar TEST - 1


Gazlar konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Gazlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Gazlar konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Gazlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Gazlar TEST - 1
1.
Gazların genel özellikleri ile ilgili,

1- Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar.

2- Birbirleri ve kap çeperleri ile çarpışmaları esnek­tir.

3- Sabit sıcaklıkta birbirleri ile çarpışmaları sonucu gazların ortalama kinetik enerjisi değişir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda verilen resim ile ilgili,

1- Gaz taneciklerinin kapalı bir kap içinde yaptıkları hareketi anlatmaktadır.

2- Kuvvetin yüzey alanına oranı gaz basıncını verir.

3- Gaz tanecikleri kabın içinde homojen olarak dağı­lır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
1- Gaz moleküllerinin birim yüzeye uyguladığı kuv-vettir.

2- Barometre ile ölçülür.

3- Taneciklerin birim zamanda birim yüzeye çarpma sayıları ile orantılıdır.

Kapalı kaplardaki gazların basıncı ile ilgili yukarı­daki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Gazlara ait yukarıdaki özelliklerden hangilerinin birimi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Gaz hacmi ile ilgili;

1- Bulundukları kabın hacmidir.

2- Her bir gaz taneciğinin özhacmi toplam hacim ya­nında ihmal edilecek kadar küçüktür.

3- Hacim birimi olarak litre (L) kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
-273°C değerini başlangıç noktası olarak kabul eden sıcaklık ölçeği ile ilgili;

1- Kelvin ölçeğidir.

2- Negatif değerler alabilir.

3- Santigrat ölçeğinden 273 çıkarılarak hesaplanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Maddenin gaz hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
Soru Açıklaması
8.
Açık hava basıncı ile ilgili;

1- Etrafımızı saran havanın oluşturduğu basınçtır.

2- Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça artar.

3- Deniz seviyesindeki açık hava basıncı 1 atm'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
1- Gaz hacmi daima içinde bulunduğu kabın doldurduğu kısmının hacmine eşittir.

2- Bir gazın hacmi, kaba başka bir gaz eklenmesi ile azalır.

3- Hacim birimleri arasındaki ilişki,

1 dm3 = 1 L = 1000 cm3 = 1000 ml
şeklindedir.

Yukarıdaki yargıların hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Kapalı bir kaptaki gazın kabın çeperlerine uyguladığı basınç gaza ait;

1- Sıcaklık

2- Mal sayısı

3- Kabin hacmi

özelliklerinden hangilerinden etkilenir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.