TYT Kimya: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST - 2


Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
1. değişim: 203 -----> 3X

2. değişim: H20(k) ----> H20(s)

Yukarıda verilen değişimler ile ilgili;

1- 1. değişim kimyasaldır.

2- 2. değişimde maddenin kimliği değişmiştir.

3- 1. değişimdeki X, 02 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bir yangını söndürmek için,

1- Yoğunluğu havadan az olan bir gazı püskürtmek

2- Hava ile yanan maddenin ilişkisini kesmek

3- Naylon ile yangının üstünü örtmek

işlemlerinden hangileri uygulanamaz?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
X maddesinin ağzı açık bir kapta 25°C ta yandığı bi­linmektedir.

Buna göre,

1- X maddesi yanıcıdır.

2- Yanma olayı sonucunda CO2 gazı ve H2O sıvısı oluşmaktadır

3- Yanmanın sürekliliği için O2 gazına ihtiyaç vardır.

4- X, 25 °C ta tutuşma sıcaklığındadır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
1 molekül C8H18 yeterli miktarda oksijenle yakılmak­tadır.

Buna göre;

1- Yanma sonucu CO2 ve H2O molekülleri oluşur.

2- Reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirildi­ğinde katsayılar toplamı 61 olur.

3- Reaksiyon sonucunda ısı açığa çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal tepkime türü değildir?
Doğru Cevap: "D" Süblimleşme
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki fotoğraflarda verilenler aynı tür kimyasal tepkimeler sonucunda oluşmaktadır.

Buna göre;

1- Traverten ve sarkıtlar suda çözünmeyen iyonik katılardan oluşur.

2- Pb(NO3)2 ve Ki çözeltilerinin karıştırılmasıyla olu­şan sarı çökelek Pbl2 dir.

3- Travertenler sıcak yeraltı sularından çıkan çözün­müş kireç taşlarının çökmesiyle oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Laboratuvarlarda gerçekleştirilen çökme reaksiyonları;

1- Yeni maddeler elde edebilme

2- Karışımlardan belirli iyonları ayırabilme

3- Bileşenleri bilinmeyen maddeleri analiz edebilme

amaçlarından hangileri için uygulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.