TYT Kimya: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST - 1


Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler TEST - 1
1.
Maddelerin yanıcılığı, başka maddelerle verdiği tep­kimeler, asit - bazlarla etkileşimi birer kimyasal özel­liktir.

Bir maddenin kimyasal özelliğinin belirlenmesinde;

1- Ortam sıcaklığı

2- Etkileşime gireceği madde türü

3- Dış basınç

faktörlerinden hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
1- Açığa ısı çıkması

2- Yeni türde moleküllerin oluşması

3- Toplam kütlenin korunması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir değişimin kimyasal olduğunu kesinlikle kanıtlar?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
3.
1- Asit ve bazlara karşı etkinlik

2- Elektrik iletkenliği

3- Yanıcılık

Yukarıdakilerden hangileri kimyasal özelliktir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda, Na katısının Cl2 gazı ile reaksiyonu ve açı­ğa çıkan NaCI tuzu resimlerle ifade edilmiştir.

Buna göre;

1- Açığa çıkan tuz, Na ve Cl2 nin özelliklerini göste­rir.

2- Reaksiyonun gerçekleşmesi için sistemin sürekli ısıtılması gerekir.

3- NaCI katısından Na ve Cl2 eldesi ısı alan bir reak­siyondur.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Kimyasal bir değişim sırasında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "C" Çekirdek kaynaşması
Soru Açıklaması
6.
1- Azotun yüksek sıcaklıkta oksijen ile azot monoksit oluşturması

2- Yağlı boyanın kuruması

3- Na katısının suya atılarak NaOH oluşturması

Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasaldır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Maddenin kimyasal yapısını değiştirmeksizin gözle­nebilen ve ölçülebilen özellikler fiziksel özellik olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel özellik değildir?
Doğru Cevap: "D" Tepkimelere karşı asallık
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki tabloda katı haldeki X, Y ve Z saf maddelerinin normal kaynama, donma noktaları ve yoğunlukları verilmiştir.

Buna göre,

1- Tabloda verilen özellikler kimyasaldır.

2- Oda koşullarında üçü de sıvıdır.

3- Birim hacminin kütlesi en büyük olan Z dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(D.N.ve K.N. sırasıyla donma ve kaynama noktasını ifa­de etmektedir.)
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
1- Kağıdın yırtılması

2- Petrol gazının sıvılaştırılarak LPG elde edilmesi

3- Doğal gazın yanması

4- Cam bardağın kırılması

5- Tuzun suda çözünmesi

Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fizikseldir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.