TYT Kimya: Atomun Yapısı TEST - 2


Atomun Yapısı konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Atomun Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atomun Yapısı konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atomun Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Atomun Yapısı TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki terimlerden hangilerinin tanımı yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
3.
Nötr izotop atomlar ile ilgili,

1- Kimyasal özellikleri aynıdır.

2- Fiziksel özellikleri farklıdır.

3- Aynı elementlerle oluşturdukları aynı formüle sa­hip moleküllerin kütleleri farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.


Buna göre; X ile ilgili,

1- Çekirdek yükü 16 dır.

2- Değerlik elektron sayısı 6 dır.

3- Nötron sayısı 16 dır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


Buna göre; nötr X taneciği ile ilgili,

1- Elektron bulunduran katman sayısı 4 tür.

2- Proton sayısı 34 tür.

3- Çekirdek yükü elektron sayısından fazladır.

4- X3+ iyonuna dönüşürken duble! veya oktet kuralı­na uymamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Farklı elementlere ait X ve Y taneciklerinin aşa­ğıdaki nicelik ve niteliklerinden hangisi kesinlikle farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Proton sayısı
Soru Açıklaması
9.
Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan tanecikler birbirinin izotopudur.

Birbirinin izotopu olduğu bilinen X ve Y atomları ile ilgili,

1- Çekirdek yükleri

2- Atom numaraları

3- Kütle numaraları

nicelik ve özelliklerinden hangileri aynıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
X atomunun 35X ve 37X olmak üzere iki izotopu var­dır.

Buna göre; 35X ve 37X atomlarının,

1- Kimyasal özellik

2- Fiziksel özellik

3- Doğada bulunma yüzdesi

nicelik ve özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.