TYT Kimya: Atomun Yapısı TEST - 1


Atomun Yapısı konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Atomun Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atomun Yapısı konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atomun Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Atomun Yapısı TEST - 1
1.
1- Atomun büyük bir kısmının boşluk olması

2- Atomdaki negatif yüklü tanecikler ile pozitif yüklü taneciklerin birbirini çekerek yapışmaması

3- Enerji alan atomların farklı renklerde ışık yayması

Yukarıdaki olaylardan hangileri Thomson atom modeli ile açıklanamaz?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Rutherford altın plaka deneyi ile,

1- Atomun merkezinde yoğun bir bölgenin bulunduğu

2- Atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu

3- Atomdaki negatif yüklü taneciklerin çekirdek dışındaki boşlukta yer aldığı

sonuçlarından hangilerine ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir elektronun kütlesi, bir proton kütlesinin yakla­şık 1836 katıdır.
Soru Açıklaması
4.
Atomun yapısı ve temel tanecikleri ile ilgili aşağı­da verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Atom hacminin büyük bir kısmı çekirdekten olu­şur.
Soru Açıklaması
5.


yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
katyon olduğu bilinen bir taneciğin,

1- Proton sayısı

2- Nötron sayısı

3- Çekirdek yükü

niceliklerinden hangileri kesinlikle elektron sayı­sından büyüktür?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Nötr X atomu 2 elektron verdiğinde,

1- 2- yüklü anyonu oluşur.

2- Proton sayısı 2 artar.

3- Nötron sayısı değişmez.

yargılarından hangileri doğru olur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" Nötron sayısı
Soru Açıklaması
9.
x2- taneciği Yn taneciğine 3 elektron verdiğinde iyon yükleri eşitlenmektedir.

Buna göre,

1- Kimyasal özellikleri aynı tanecikler oluşmuştur.

2- n değeri 4+ dır.

3- Son durumda her iki tanecik de kalyondur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.


1- Toplam proton sayısı

2- Toplam nötron sayısı

3- Toplam elektron sayısı

niceliklerinden hangilerinin bilinmesine gerek yoktur?

(Oksijenin nötron sayısı 8 alınacaktır.)
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.