TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 2


Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki kaplarda bulunan baz çözeltileri ile il­gili;

1- Kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirme

2- Kuwetli elektrolit olma

3- Oda koşullarında pH değerinin 7'den yüksek ol­ması

özelliklerinden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.


yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
CO2

SOX

NOX

Yukarıda verilen oksit çeşitlerinden hangileri asit yağmurlarına sebep olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
- X maddesinin tadı ekşidir.

- Y maddesi tahriş edicidir.

- Z maddesinin sulu çözeltisinde OH- iyonlarının sayısı H+ iyonlarından fazladır.

X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yukarıda verilen bil­gilere göre, hangi seçenekteki bilginin doğruluğu kesin değildir?
Doğru Cevap: "A" Y maddesi bazdır.
Soru Açıklaması
8.
- Asitlerin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltilerinin pH değeri 7'den küçüktür.

- Bazik bir çözeltiye su eklenirse pH değeri azalır.

- NH3 kuvvetli bir bazdır.

Yukarıda verilen bilgilerin sırası ile doğru ve ya yanlış olarak sınıflandırılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

(D: Doğru, Y· Yanlış)
Doğru Cevap: "D" D, D, Y
Soru Açıklaması
9.


Oda koşullarında bulunan yukarıdaki sulu çözelti­ler ile ilgili;

1- Birinci çözeltide hidrojen iyonlarının sayısı hidrok­sit iyonlarının sayısına eşittir.

2- İkinci çözelti mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

3- Üçüncü çözelti NaOH ile nötrleşme tepkimesi ve­rir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki maddelerden hangisi zayıf bir asittir?
Doğru Cevap: "C" Asetik asit
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 2
11.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Nötralleşme tepkimeleri ile ilgili,

1- Asit ve bazların sulu çözeltileri arasında gerçekle­şir.

2- Reaktifler arasında iyon değişimi olur.

3- Sudaki H+ iyonları ile OH- iyonlarının etkileşimi ile gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?  
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
15.
Asit ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile ilgili;

1- Asit ve bazların suda çözünmüş olması gerekir.

2- Asidik maddenin yapısında H atomu ve bazik maddenin yapısında OH grubu olması gerekir.

3- Tepkime sonunda açığa su çıkar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.