TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 1


Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST konusu TYT Kimya dersi test çöz sayfasındasın. Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST konusu TYT Kimya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 1
1.
1- Sulu çözeltisinin pH değerininden 7'den küçük olması

2- Yapısında karboksil grubu (-COOH) bulundurması

3- Yapısında hidrojen atomu bulundurması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri asidik özel­lik gösteren tüm maddeler için ortaktır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda resmi verilen gıda ve temizlik maddelerinin hangilerinin yapısında ağırlıklı olarak asidik bileşenler bulunur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Bazlar ile ilgili,

1- Tahriş edicidirler.

2- Cilde kayganlık hissi verirler.

3- Temizlik malzemelerinde sıkça kullanılırlar.

olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Zayıf asit ya da baz özelliği göstererek farklı pH değerlerine sahip çözeltilerde farklı renklere dö­nüşebilen maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" İndikatör
Soru Açıklaması
5.
Kaynatılmış kırmızı lahana suyu doğal bir indikatör olarak kullanılır. Oda koşullarında asidik bir çözeltide kırmızı, bazik bir çözeltide yeşil ve nötr tuzlu su çö­zeltisinde mor - mavi renk oluşturur.Buna göre yukarıda kırmızı lahana suyu ile renk­lendirilmiş çözeltilerin pH değerleri hangi seçe­nekte doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 2 < 1 < 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Oda koşullarında pH değeri 8 olan bir çözelti sıra­sı ile bromtimol mavisi, kongo kırmızısı ve metil kırmızısında hangi renkleri verir?
Doğru Cevap: "A" Mavi, kırmızı, sarı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki indikatörlerden hangisi pH değeri 10 un üzerinde olan bir çözeltide sarı renk vermez?
Doğru Cevap: "E" Fenolftalein
Soru Açıklaması
9.
1- Fenolftalein

2- Timolftalein

3- Metil kırmızısı

Yukarıda verilen indikatörlerden hangileri asit çö­zeltisinde renksizdir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Asidik özellik gösterdiği bilinen bir çözelti ile ilgili;

1- H+ iyonları sayısı OH- iyonları sayısından fazladır.

2- Tadı ekşidir.

3- Elektrolittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Kimya: Asitler, Bazlar ve Tuzlar TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.
NH3 (amonyak) zayıf bazının tesir değerliği kaç­tır?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
15.
1- Yemek sodası

2- Çamaşır sodası

3- Sabun

4- Tuz ruhu

5- Sönmüş kireç

Yukarıda verilen maddelerden hangisinin yapısın­da ağırlıklı olarak asidik bileşenler bulunur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.