TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 2


Sıvıların Kaldırma Kuvveti konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvıların Kaldırma Kuvveti konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.


Eşit bölmelere ayrılmış K, L, M ve N cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kile M'nin ağırlıkları eşittir.
Soru Açıklaması
4.
X, Y ve Z terazileri üzerinde bulunan kaplar taşma düzeyine kadar birbirinden farklı sıvılar ile doludur. Kaplara G ağırlıklı K cismi konduğunda denge ko­numları aşağıdaki gibi oluyor.Buna göre;

1- X terazisinin ibresi G kadar sapar.

2- Y terazisinin ibresi sapmaz.

3- Z terazisindeki sapma G'den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Ağırlığı, üzerine etkiyen kaldırma kuvvetinin 2 katı olan K cismi Şekil-I'deki gibi X sıvısındayken ipteki gerilme kuvveti 20 N'dir.

K cismi Şekil-II'deki içinde Y sıvısı bulunan kaba ko­ nulduğunda yarısı batacak şekilde dengede kalıyor.

Buna göre, Şekil-II'deki durumda taşan sıvının ağırlığı kaç N olur?
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
6.


Birbirine karışmayan, yoğunlukları d1 < d2 olan iki sıvıda 2V hacimli K cismi ile V hacimli L cismi şekil­
deki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti sıfırdan farklıdır.

Buna göre,

1- Cisimlerin ağırlıkları GK < GL dir.

2- Cisimlerin özkütleleri dK < dl dir.

3- Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FK > FL dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.


Eşit hacimli K, L ve M cisimleri X ve Y sıvılarında Şekil-I ve Şekil-ll'deki gibi dengededir.

Buna göre,

1- X sıvısının özkütlesi Y sıvısınınkinden küçük­tür.

2- K cisminin ağırlığı M cismininkine eşittir.

3- Kile L'ye etki eden kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.


Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğun uçlarına asılı K ve L cisimleri dengede iken şekildeki gibi bir sıvı­ya daldırıldıklarında da denge bozulmuyor.

Buna göre,

1- L cisminin ağırlığı, K'ninkinin yarısına eşittir.

2- K ve L'nin özkütleleri birbirine eşittir.

3- K ve L'ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.


Bir cisim Şekil-l'deki gibi sıvı içinde bağlı iken dina­
mometrede D1 = 20 newton okunuyor. Cisim aynı sıvıya Şekil-ll'deki gibi daldırılınca dinamometrede
D2 = 40 newton okunuyor.

Buna göre, cismin ağırlığı kaç newton'dur?
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
10.


K ve L cisimleri şekildeki gibi dengede iken iplerde­ki gerilme kuvvetleri eşit ve T kadardır.

Buna göre, cisimlerin;

1- ağırlık,

2- hacim,

3- özkütle

değerlerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 2
11.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.


K ve L cisimleri X sıvılarına batırıldığında her ikisi­nin hafiflemeleri eşit oluyor.

Cisimlerin ağırlıkları GK' GL; hacimleri VK, VL; kaplardaki ağırlaşmalar FK, FL olduğuna göre;

1- GK = GL dir.

2- VK = VL dir.

3- FK = FL dir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.


Hacmi 8V, ağırlığı 8G olan türdeş çubuğun K ucuna ağırlığı 6G olan bir cisim asılıp sıvıya bırakılıyor.

Sistem, şekildeki gibi dengede olduğuna göre, 6G ağırlıklı cismin hacmi kaç V'dir?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.