TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 1


Sıvıların Kaldırma Kuvveti konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sıvıların Kaldırma Kuvveti konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 1
1.


Taşma seviyesine kadar birbirine karışmayan d ve 3d özkütleli sıvılarla dolu olan kaba bir K cismi ya­vaşca bırakılıyor. K cismi sıvı içinde şekildeki gibi dengeleniyor.

K cisminden dolayı kaptan taşan sıvının ağırlığı 10 N olduğuna göre, K cisminin ağırlığı kaç N' dir?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
0°c sıcaklıkta 100 N ağırlığındaki buz parçası O °C sıcaklıktaki suya bırakıldığında hacminin % 90'ı suya girecek şekilde yüzüyor.

Buna göre, buza etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir?

(dbuz: 0,9 glcm3; dsu: 1 g/cm3)
Doğru Cevap: "E" 100
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.


Eşit hacimli K, L ve M cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir.

İplerdeki gerilme kuvvetleri eşit büyüklükte ol­duğuna göre;

1- M'nin özkütlesi, L'ninkinden büyüktür.

2- K'ye etki eden kaldırma kuvveti, L'ye etki edenkaldırma kuvvetinden büyüktür.

3- M'nin bağlı olduğu ip kesilirse, kap ağırlaşır.

4- K'nin bağlı olduğu ip kesilirse kap hafifler.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.


İçinde eşit hacimde birbirine karışmayan d ve 3d özkütleli sıvılar bulunan kaba K cismi yavaşça bıra­kılınca cisim şekildeki gibi dengeleniyor.

Buna göre;

1- Cismin özkütlesi 2d'den büyüktür.

2- Sıvılar karıştırılıp, türdeş karışım elde edilirse, cisme etki eden kaldırma kuvveti azalır.

3- Musluk açılarak, d özkütleli sıvı kaptan dışarı alınırsa, K cisminin 3d özkütleli sıvıda batan hacmi artar.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.


X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi denge­dedir.

Buna göre;

1- X'e etki eden kaldırma kuvveti en büyüktür.

2- Z'nin özkütlesi sıvınınkine eşittir.

3- Y cismi, Z cisminden daha ağırdır.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.


Bir cisim, sıvıda şekildeki gibi dengededir. Musluktan kaba, kaptaki sıvıyla aynı sıcaklıkta ancak özkütlesi daha büyük sıvı akıtılıyor.

Sıvılar türdeş karıştığına göre, kap doluncaya kadar;

1- Cisme etkiyen kaldırma kuvveti artar.

2- Cismin sıvıya batan hacmi azalır.

3- Cismin yere göre potansiyel enerjisi artar.

önermelerinden hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti TEST - 1
11.
Taşma seviyesine kadar su dolu taşırma kabına bı­rakılan 10 N ağırlığındaki bilye, 4 N ağırlığında su taşırıyor.

Buna göre, bilyeye etki eden kaldırma kuvveti kaç N'dir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.


Bir top, 1,5 g/cm3 özkütleli sıvıyla dolu taşırma ka­bına yavaşca bırakıldığında şekildeki gibi yarısı ba­tarak 20 cm3 sıvı taşırarak dengede kalıyor.

Buna göre, topun kütlesi kaç gramdır?
Doğru Cevap: "E" 30,00
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.