TYT Fizik Optik TEST - 2


Optik konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Optik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Optik konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Optik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Optik TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.


Küresel ışık kaynağı, opak cismin perdede gölge ve yarı gölgesini oluşturuyor.

Buna göre;

1- Küresel ışık kaynağı ok yönünde hareket ettiri­lirse yarı gölge küçülür.

2- Opak cisim ok yönünde hareket ederse tam gölge büyür.

3- Perde ok yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.


Noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları opak cismin per­dede gölge ve yarı gölgesini oluşturuyor.

Buna göre, K1 kaynağı hangi yönde hareket et­tirilirse perdedeki yarı gölge alanı artar?

(K1, 3 yönünde en çok K2 kaynağına kadar hareket ettiri­liyor.)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.


h yüksekliğindeki iki direğin üzerindeki K ve L lam­baları çocuğun yolda gölgelerini oluşturuyor. L lam­basının oluşturduğu gölgenin boyu 3 m, K lambası­nın oluşturduğu gölgenin boyu 2 m'dir.

Çocuğun K direğine uzaklığı xK = 6 m olduğuna göre, çocuğun L direğine uzaklığı xL kaç metre­dir?
Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması
8.


Şekildeki düzlem aynadan yansıyan 1, 2, ve 3 ışıkla­rından hangileri K nokta­sındaki ışık kaynağından gelmiş olabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.


K, L ve M borularının uçlarından şekildeki gibi bakan gözlemcilerden hangileri A ve B noktala­rına ayrı ayrı konulan cisimlerin ikisini de göre­bilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız K
Soru Açıklaması
10.


Şekildeki K, L, M ve N noktalarından gelen ışınla­rın hangisi düzlem aynada yansıdıktan sonra P nok­tasından geçebilir?
Doğru Cevap: "D" K ve L
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Optik TEST - 2
11.


Şekildeki x ve Sx uzunluğunda iki düz­lem ayna birbirine pa­ralel konumda iken K noktasındaki ışık kay-nağından çıkarak ay­nalardan yansıyan ışıkların ekranda oluş­turduğu aydınlık böl­genin uzunluğu kaç x olur?

(Ekran yeterince uzundur.)
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
13.


Bir duvarda asılı saatin karşısındaki ayna ile kaplı duvardaki görüntüsü şekildeki gibidir.

Buna göre, saat aşağıdakilerden hangisini gös­termektedir?
Doğru Cevap: "A" 02:55
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.