TYT Fizik Optik TEST - 1


Optik konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Optik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Optik konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Optik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Optik TEST - 1
1.
lsaak Newton'un "Işık, ışık kaynağından parçacık­lar halinde yayılır." düşüncesinin yaygın olduğu dönemde ışığın dalga özelliğini ilk defa ortaya atarak "Işık, su dalgası gibi yüzeylerden yansır veya farklı yoğunluktaki bölgelerden geçerken kırı­lır." diyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "A" Christiaan Huygens
Soru Açıklaması
2.
Yaptığı girişim deneyiyle ışığın dalga özelliğini ilk defa ispatlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Thomas Young
Soru Açıklaması
3.
1- Işık tanecikli yapıdadır.

2- Işık dalgadır.

3- Işık ikili doğaya sahiptir. Bazı durumlarda dalga gibi ve bazı durumlarda da tanecik gibi davra­nır.

lşığın tarihçesi göz önüne alındığında bilim dünyasında yukarıdakilerden hangileri belirli dönemlerde benimsenen görüşlerdendir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma birimi ola­rak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" lüx
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Optik TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.


Saydam olmayan bir küre ve bir ışık kaynağı şekil­deki konumdadır.

Buna göre; K, L ve M noktalarından bakan göz­lemciler için;

1- M noktasından bakan gözlemci kaynağı göre­mez.

2- L noktasından bakan gözlemci kaynağı ışıklı bir halka olarak görür.

3- K noktasından bakan gözlemci kaynağın tümü­nü görür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.


Şekilde verilen düzenekte noktasal K ve L ışık kay­nakları küresel engelin ekranda gölge ve yarı gölge­sini oluşturuyor.

Buna göre;

1- K kaynağı L'ye yaklaştırılırken yarı gölgenin alanı küçülür.

2- L kaynağı K'ye yaklaştırılırken tam gölgenin alanı küçülür.

3- Engel ok yönüne götürülürken yarı gölgenin alanı küçülür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.