TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 2


Newton'un Hareket Kanunları konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Newton'un Hareket Kanunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Newton'un Hareket Kanunları konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Newton'un Hareket Kanunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 2
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.


Tavanına bağlı olan sarkacın denge konumu şekildeki gibi verilen aracın hareketi hakkında verilen

1- 1 yönünde sabit hızı harekettir.

2- 2 yönünde düzgün yavaşlayan harekettir.

3- 1 yönünde düzgün yavaşlayan harekettir.

ifadelerden hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.


Sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde bulu­nan birbirine iple bağlı cisimlere F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor.

Buna göre, cisimlerin arasındaki ipin gerilme kuvveti kaç N'dir?
Doğru Cevap: "B" 64
Soru Açıklaması
5.


İlk hızı O olan 4 kg kütleli cisme 20 N'lik kuvvet şe­kildeki gibi etki etmektedir.

Buna göre, cismin 2 s sonundaki hızı kaç m/s olur?

(Sürtünmeler önemsizdir.)
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.


İlk hızı 30 m/s olan 4 kg kütleli cisme 20 N'lik kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir.

Buna göre, cismin 2 s sonundaki hızı kaç m/s olur?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
1- Futbolcunun topa vurması,

2- Bir ağırlığın dinamometrenin yayını uzatması,

3- Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi

Yukarıdaki, örneklerden hangilerinde temas kuvvetleri vardır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Dünya'dan uzaklaşan bir uydunun;
1- Ağırlığı azalır.

2- Kütlesi artar.

3- Üzerine etkiyen kütleçekimi kuvveti artar.

önermelerinden hangileri doğrudur?

(Uydunun sadece Dünya'nın çekim alanında olduğunu varsayınız.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 2
11.


1 kg kütleli özdeş cisimlerle oluşturulan düzeneğin düşey kesiti şekildeki gibidir.

Cisimler sabit hızla ok yönünde hareket ettiğine göre;

1- Ortamda sürtünme kuvveti vardır.

2- T1 ip gerilme kuvveti T2ye eşittir.

3- K cismine etki eden sürtünme kuvveti 5 N'dir.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.


5 kg kütleli K cis­mi yatay doğrul­tudaki F = 30 N luk kuvvetle şe­kildeki gibi çekili­yor.

K cismi ile yatay yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı k = 0,2 olduğuna göre, cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

(g = 1 o m/s2)
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
13.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan cisim t süre sonra L noktasından geçiyor.

Buna göre;

1- a açısı büyürse, t küçülür.

2- m kütlesi büyürse, t küçülür.

3- KL uzunluğu büyürse, t büyür.

önermelerinden hangileri doğrudur?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
14.


Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden X ve Y cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir.

Buna göre;

1- Cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri eşittir.

2- Cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme kat sayı­ları eşittir.

3- Cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerinin bü­yüklükleri eşittir.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.