TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 1


Newton'un Hareket Kanunları konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Newton'un Hareket Kanunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Newton'un Hareket Kanunları konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Newton'un Hareket Kanunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 1
1.


Bir cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.

Hangi bölgelerde cisme etkiyen net kuvvet sıfır­dır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.
1- Elektriksel kuvvet,

2- Kütleçekimi kuvveti,

3- İpteki gerilme

Yukarıda verilenlerden hangileri alan kuvvetle­rindendir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.


F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisi altındaki K, L ve M ci­simlerinin t anındaki hızları şekilde belirtildiği gibidir.

Cisimlerin bundan sonraki hareketleri için,

1- K cismi dengede olduğundan hareketsiz kalır.

2- L cismi dengede olduğundan sabit hızla hareket eder.

3- M cismine etki eden bileşke kuvvet hızla aynı yönlü olduğundan hızlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Hız - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli­ye hangi bölümde etki eden net kuvvet sıfırdır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
5.


4 kg kütleli K cismine F = 20 N luk kuvvet, şekildeki gibi hareketine ters yönlü etki ediyor.

Cismin ilk hızı V0 = 30 m/s olduğuna göre, cisim kaç s sonra durur?

(Sürtünmeler önemsizdir.)
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.


Yatay düzlemde bulunan birbirine iple bağlı cisim­lere, büyüklüğü F = 100 N olan kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.

Buna göre, ipteki gerilme kuvveti kaç N'dir?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
8.


Sürtünmeli yatay düzlemde hareket eden 2 kg kütleli bir cismin ivmesinin, cisme uygulanan kuvvete -:.:
göre değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı kaçtır?

(g = 10 m!s2)
Doğru Cevap: "D" 0,6
Soru Açıklaması
9.


4 kg kütleli bir cisme üç kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.

Buna göre, cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

(Sürtünmeler önemsizdir. g = 1 O m/s2)
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Newton'un Hareket Kanunları TEST - 1
11.


Sürtünmeli yatay yolda bulunan 4 kg kütleli cisme 8 N büyüklüğündeki kuvvet yatay doğrultuda etki ediyor.

Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı 0,3 olduğuna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N'dir?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
12.


G ağırlıklı özdeş cisimlerle kurulu şekildeki düzenek serbest bırakılınca ok yönünde harekete geçiyor.

İpteki gerilme kuvveti T, K cismi ile yüzey ara­sındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F oldu­ğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" G > T > F
Soru Açıklaması
13.
1- Elektronun çekirdek etrafında dönmesi,

2- Gel - git olayları,

3- Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kütle­çekimi kuvvetinin belirgin bir etkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
15.


2 kg kütleli X cismi 60 m/s hızla giderken F = 20 N luk kuvvet şekildeki gibi hareketine ters yönde uygu­lanıyor.

Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5 olduğuna göre, cisim kaçıncı saniyede du­rur?

(g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.