TYT Fizik Manyetizma TEST - 2


Manyetizma konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Manyetizma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Manyetizma konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Manyetizma Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Manyetizma TEST - 2
1.


Şekildeki düzeneklerde; özdeş mıknatıslar yatay düzlemde tutulurken, aynı düzlemde bulunan ve O1, 02 ve 03 noktaları etrafında dönebilen pusula iğneleri serbest bırakılıyor.

Buna göre, pusula iğnelerinin denge durumu yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir?

(Yerin manyetik etkisi önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.


Sayfa düzlemine dik iletkenlerden akım geçer­ken iletken yakınındaki pusulaların doğrultuları hangi şekillerde doğru çizilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.


Buna göre, K, L ve M noktalarının hangilerinde manyetik alan oluşmuştur?
Doğru Cevap: "E" K, L ve M
Soru Açıklaması
5.


Buna göre;

1- Y anahtarı kapatılırsa,

2- X anahtarı kapatılırsa,

3- X ve Y anahtarları birlikte kapatılırsa

işlemlerinden hangileri yapılırsa lamba ışık ve­rir?

(Kabloların dış yüzeyi yalıtkanla kaplıdır.)
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.


Şekilde verilen devrede bir mıknatıs KL iletkenin­den d uzaklığında iken iletkenin mıknatısa uygula­dığı elektromanyetik kuvvetin değeri F'dir.

Buna göre;

1- X anahtarının kapatılması,

2- Y anahtarının kapatılması,

3- Mıknatısın N ve S kutuplarının yerinin değiştiril­mesi

işlemlerinden hangileri yapılırsa F'nin değeri artar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.


Bir U mıknatısının NS kutupları arasında KLMN iletken çerçevesi 00' ekseni etrafında dönebilecek şekilde tutturulmuştur.

Çerçeveden şekilde belirtilen yönde akım ge­çerse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" KL'ye sola, MP'ye sağa doğru kuvvet etki eder, çerçeve döner.
Soru Açıklaması
9.


Serbest haldeki özdeş yaylara bağlı özdeş G ağırlı­ğındaki mıknatıslar ve yere sabitlenmiş K mıknatıs­ları I ve II'de verilen konumlarda tutuluyor.

A ve B mıknatısları serbest bırakılıp denge sağ­landığında X yayında oluşan kuvvetin büyüklü­ğü 2G olduğuna göre, Y yayında oluşan kuvve­tin büyüklüğü kaç G olur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.


Buna göre;

1- r artarsa, B azalır.

2- i artarsa, B artar.

3- r azalırsa, B azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Manyetizma TEST - 2
11.
Bir elektrik motorundan elde edilen hareket enerjisini artırmak için;

1- motorun içinde daha güçlü mıknatıs kullanma,

2- motorun içinde bulunan bobinin sarım sayısını azaltma,

3- motorun uçlarına bağlanan üretecin gerilimini artırma

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
13.


Buna göre; X, Y ve Z maddelerinden hangileri mıknatıs olabilir?
Doğru Cevap: "D" X ve Y
Soru Açıklaması
14.


Buna göre;

1- Y mıknatısının kutup şiddeti X'inkinden büyük­tür.

2- L kutbu N ise, O ile pusula iğnesinin II numaralı kutbu S'dir.

3- Pusula iğnesinin I numaralı kutbu S ise, Kile M kutupları N'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.