TYT Fizik Manyetizma TEST - 1


Manyetizma konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Manyetizma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Manyetizma konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Manyetizma Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Manyetizma TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.


Bir mıknatıs, demir çubuğa şekildeki gibi ok yönün­de sürekli sürtülüyor.

Buna göre;

1- Demir çubuk, geçici olarak mıknatıs özelliği gösterir.

2- K ucunun işareti N olur.

3- L ucunun işareti N olur.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
Bir pusulanın yakınına;

1- akım geçen doğrusal tel,

2- akım geçen bobin,

3- mıknatıs

gibi nesnelerden hangileri yaklaştırılırsa, pusu­lanın iğnesi sapar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Bir mıknatıs;

1- demir çubuk,

2- altın çubuk,

3- cam çubuk

hangilerini çeker?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Manyetizma TEST - 1
11.


i1, i2 ve i3 elektrik akımı taşıyan şekildeki X, Yve Z iletkenlerinden hangilerine manyetik kuvvet etki eder?
Doğru Cevap: "E" X, Y ve Z
Soru Açıklaması
12.


Özdeş X, Y ve Z mıknatısları yatay düzlemde şekil­deki gibi tutuluyor.

Y mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde ha­rekete geçiyor.

Buna göre;

1- X mıknatısının K kutbu ile Y mıknatısının L kut­bu birbirine zıt işaretlidir.

2- Z mıknatısı ters çevrilip, Y serbest bırakılırsa harekete geçmez.

3- Y mıknatısı ters çevrilip serbest bırakılırsa, ön­cekine ters yönde harekete geçer.

önermelerinden hangileri doğrudur?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.


Bir bobinin üzerinden elektrik akımı geçince, bobin elektromıknatıs olur ve demir çivileri çeker.

Şekildeki bobinin çektiği çivi sayısını artırmak için;

1- M anahtarını açıp, N'yi kapatma,

2- M ile birlikte L'yi kapatma,

3- M anahtarını açıp, K'yi kapatma

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

(Üreteçlerin içdirenci önemsizdir.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.