TYT Fizik Madde ve Özellikleri TEST - 2


Madde ve Özellikleri konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Madde ve Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Madde ve Özellikleri konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Madde ve Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Madde ve Özellikleri TEST - 2
1.
Su ile dolu bir şişenin kütlesi 300 gram olarak ölçülüyor.

Şişedeki suyun yarısı döküldüğünde, şişe 200 gram geldiğine göre, şişenin iç hacmi kaç cm3 tür?

(d = 1 g/cm3)
Doğru Cevap: "D" 200
Soru Açıklaması
2.


Özkütleleri d, 3d ve 5d olan sıvıların kap içeresindeki denge durumu şekildeki gi­bidir.

Buna göre, kap çalkalanarak sıvıların türdeş olarak karışması sağlanırsa karışımın özkütlesi kaç d olur?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
3.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kap sabit de­bili K musluğundan akan sıcaklığı sabit bir sıvı ile dolduruluyor.

Buna göre, kap doluncaya kadar;grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Hacimleri birbirinden farklı K ve L sıvılarının özküt­leleri 2d ve 6d'dir.

Buna göre,

1- 2d

2- 4d

3- 5d

özkütle değerlerinden hangileri bu sıvıların ta­mamının türdeş karıştırılmasıyla elde edilmiş olamaz?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Özkütlesi 2d olan X sıvısı ile özkütlesi bilinmeyen Y sıvısı eşit hacimde karıştırılınca karışımın özkütlesi 5d oluyor.

Buna göre, Y sıvısının özkütlesi nedir?
Doğru Cevap: "A" 8d
Soru Açıklaması
6.


İçinde 800 cm3 hacminde kuru kum bulunan dere­celi kaba silindir biçimli sürahideki su dökülünce su seviyesi 1000 cm3 düzeyine geliyor.

Sürahinin taban yarıçapı r = 5 cm ve içindeki sıvı yüksekliği h = 4 cm olduğuna göre, kuru kumdaki havanın hacmi kaç cm3 tür?

(n = 3 alınız)
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen özelliklerinden hangisi madde­nin katı, sıvı ve gaz hallerinin üçü için de ayırt edicidir
Doğru Cevap: "E" Öz ısı
Soru Açıklaması
8.
1- Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir.

2- Özkütle, sabit basınç ve sıcaklıktaki gazlar için ayırt edici bir özellik değildir.

3- Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız olarak öteleme hareketi yapar.

Gazlarla ilgili olarak yukarıda verilen yargılar­dan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özel­liklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Özkütle
Soru Açıklaması
10.
1- Şekerin çayda çözünmesi,

2- Buzun erimesi,

3- Kağıdın yanması

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel değişime ör­nektir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Madde ve Özellikleri TEST - 2
11.
1- İyonik yapıdadır.

2- Elektriği iletmez.

3- Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir

Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin plaz­ma halinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Madde plazma haline geçince;

1- Toplam kütle değişmez.

2- Madde eski haline dönemez.

3- Maddenin tanecik yapısı değişir.

yargılarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
13.
1- Alkol

2- Demir

3- Hava

Yukarıdakilerden hangileri maddedir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
1- Belirli bir hacimleri yoktur.

2- Belirli bir şekilleri yoktur.

3- Sıkıştırılamaz kabul edilir.

Sıvı haldeki maddeler için yukarıdaki yargılar­dan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Bir madde için verilen;

1- Katı halden sıvı hale geçince kütlesi artar.

2- Sıvı halden gaz haline geçince akışkanlığını kaybeder.

3- Dört farklı fiziksel halde bulunabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.