TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 2


Isı ve Sıcaklık konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Isı ve Sıcaklık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Isı ve Sıcaklık konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Isı ve Sıcaklık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 2
1.


İçinde bir miktar su olan kaba buz atıldığında, bu­zun kütle - zaman grafiği şekildeki gibi oluyor.

Buna göre;

1- buzun ilk sıcaklığı,

2- karışımın son sıcaklığı,

3- suyun ilk sıcaklığı

değerlerinden hangileri 0 °C'tır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
1- Lodosun etkili olduğu günlerde istanbul'da hava sıcaklığının artması

2- Gulf-stream sıcak su akıntısının etkisiyle Batı Avrupa kıyılarında sıcaklığın artması

3- Güneş'teki füzyon reaksiyonları sonucu yayılan elektromanyetik dalgaların Dünya'yı ısıtması

Yukarıdaki olayların hangilerinde ısının konvek­siyon yoluyla aktarılması söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.


m1 gram su içine m2 gram buz atınca buzun ve su­yun kütlesinin zamanla değişimi şekildeki gibi olu­
yor.

Buna göre;

1- Buzun ilk sıcaklığı O °C'tan küçüktür.

2- t1 anında suyun sıcaklığı O °C'tır.

3- Karışımın son sıcaklığı O °C'tır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.


K ve L maddeleri birbiri ile karıştırıldığında sıcaklık - zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor.

Buna göre;

1- Başlangıçta K ve L katı halde olabilir.

2- 0 - t1 zaman aralığında L hal değiştirmektedir.

3- 0 - t2 zaman aralığında K hal değiştirmektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
1- kalori

2- santigrat

3- kelvin

4- joule

hangileri sıcaklık birimidir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.


X kabından 4 bardak, Y kabından 4 bardak, Z ka­bından 8 bardak su alınarak yeterince büyük boş kaba konuyor.

ısıl denge sağlandığında son sıcaklık kaç °C olur?

(lsı alış-verişi sadece sıvılar arasında gerçekleşiyor.)
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
9.


Şekilde verilen iki kapta sıcaklığı 60 °C, kütlesi 300 g olan su varken bir kaba X, diğer kaba Y cismi bırakılıyor. ısıl denge sağlandığında her iki kaptaki sıcaklık da 40 °C oluyor.

Buna göre, X ve Y maddelerinin;

1- ilk sıcaklıkları,

2- aldıkları ısı miktarları,

3- ısı sığaları

değerlerinden hangileri kesinlikle birbirine eşit­tir?

(lsı alışverişi cisimler ve su arasındadır.)
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Boş bir kaba, sıcaklığı 10 °C olan sudan 1 kova, 40 °C olan sudan 2 kova konuluyor.

Bu kaba 90 °C sıcaklıkta kaç kova su konursa son sıcaklık 60 °C olur?

(Kaptan su taşmıyor. ısı alış­verişi sadece sıvılar arasında gerçekleşiyor.)
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 2
11.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
14.


Eşit kütleli X, Y ve Z maddelerinin sıcaklık - ısı gra­fikleri şekildeki gibidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" X ile Y aynı madde olabilir, Z kesinlikle bunlar­dan farklıdır.
Soru Açıklaması
15.
lsıca yalıtılmış boş bir kabın 3/4'ü 20 °C'taki su ile geri kalanı ise 40 °C'taki su ile dolduruluyor.

ısı denge sağlandıktan sonra kabın yarısı bo­şaltılıp yerine 35 °C'taki su doldurulursa karışı­mın denge sıcaklığı kaç °c olur?

(lsı alışverişi yalnızca sıvılar arasındadır. Genleşme etkisi önemsenmeyecek)
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.