TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 1


Isı ve Sıcaklık konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Isı ve Sıcaklık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Isı ve Sıcaklık konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Isı ve Sıcaklık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 1
1.
1- İç enerji

2- Sıcaklık

3- Hacim

ısı alan bir maddenin yukarıdaki niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.


X termometresinin Y termometresine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre; ortam sıcaklığının 30 °X olduğu bir günde, Y termometresi sıcaklığı kaç °Y göste­rir?
Doğru Cevap: "D" 75
Soru Açıklaması
3.
Bir cismin sıcaklığı 11 K'den 67 K'e çıkarılıyor.

Bu sırada, cismin sıcaklığı kaç Celcius derece değişmiştir?
Doğru Cevap: "D" 56
Soru Açıklaması
4.


lsıca yalıtılmış bir kaba konulan K ve L cisimleri sa­dece birbiriyle ısı alışverişi yapıyor.

Cisimlerin sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre;

1- K'nin verdiği ısı, L'nin aldığı ısıya eşittir.

2- Cisimler t1 anında ısıl dengeye ulaşmıştır.

3- K'nin ısı sığası, L'ninkinden büyüktür.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
1- Fahrenheit

2- Kelvin

3- Kalori

Yukarıdakilerden hangileri ısı birimi olarak kul­lanılabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.


X, Y ve Z maddelerinin donma ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir.

Sıcaklık -40 °C'tan +30 °C'a giderken hangi mad­deler hem katı hem sıvı ve hem de gaz halinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" yalnız X
Soru Açıklaması
8.
40 °C'taki 10 gram suya 6000 kalori ısı verilirse son fiziksel durum ne olur?

(csu = 1 cal/g. °C, Lbuhar = 540 cal/g)
Doğru Cevap: "D" 100 °C'ta 1 O gram buhar
Soru Açıklaması
9.
lsıca yalıtılmış kapta bulunan K sıvısının üzerine L cismi konulunca Kile Larasında ısı alışverişi olmuyor.

Buna göre;

1- K'nin sıcaklığı, L'ninkine eşittir.

2- K'nin ısı sığası, L'ninkine eşittir.

3- K'nin özısısı, L'ninkine eşittir.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
lsıca yalıtılmış bir kapta bulunan X katısı ile Y sıvısı sadece birbirleriyle ısı alışverişi yapıyor. Başlangıç­ta X'in sıcaklığı Y'ninkinden büyüktür.

Buna göre, ısıl dengeye ulaşılıncaya kadar ge­çen süreçte;

1- X'in sıcaklığı artar, Y'ninki azalır.

2- X'in sıcaklığı azalır, Y'ninki değişmez.

3- X'in sıcaklığı değişmez, Y'ninki artar.

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Isı ve Sıcaklık TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.
1- İç enerji

2- Sıcaklık

3- Hacim

Maddeler fiziksel hal değiştirirken yukarıdaki niceliklerinden hangileri sabit kalır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
13.
Sıvıların sıcaklıkla genleşme özelliğinden yararla­nılarak sıvılı termometreler yapılmıştır.Alkol, cıva, metan maddelerinin erime ve kay­nama noktaları tablodaki gibi olduğuna göre;

1- Alkol

2- Cıva

3- Metan

kullanılarak yapılan termometrelerden hangileri ile -45 °C'taki bir sıcaklık ölçülebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
14.
1- Güneş'in Dünya'mızı ısıtması,

2- Kalorifer kazanında ısıtılan suyun radyatörlere gönderilerek evin ısıtılması,

3- Bir ucundan ısıtılan metal çubuğun diğer ucu­nun sıcaklığında da artış olması

Bu olaylardan hangisinde ısının iletilmesi "kon­veksiyon yolu" ile olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
15.
Bir miktar suya, bir miktar buz atılıyor. ısıl denge sağlandığında O °C'ta hepsi su oluyor.

1- Suyun ilk sıcaklığı O °C'tır.

2- Buzun ilk sıcaklığı O °C'tır.

3- Buzun kütlesi suyun kütlesinden büyüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.