TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 2


İş - Güç - Enerji konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. İş - Güç - Enerji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İş - Güç - Enerji konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İş - Güç - Enerji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 2
1.


300 N ağırlığındaki bir asansör 200 N ağırlığındaki bir yükü 4 m/s'lik sabit hızla yükseltiyor.

Buna göre, asansörün harcadığı toplam güç kaç watt'tır?
Doğru Cevap: "E" 2000
Soru Açıklaması
2.


K, L ve M cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3m, m ve 4m; yerden yükseklikleri 2h, 3h ve h dir. Cisimler verilen konumlardan serbest bırakılıyor.

Buna göre;

1. Yere çarpma hızı en büyük olan L'dir.

il. Yere çarpma kinetik enerjisi en büyük olan K'dir.

Yere düşme süresi en az olan M'dir.

önermelerinden hangileri doğrudur?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.


Hız - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareket­linin kinetik enerjisi hangi zaman aralıklarında artmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Bir asansör 800 J enerji harcayarak 320 joule iş yapıyorsa, verimi yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması
5.


Şekildeki sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından V0 hızıyla L noktasına doğru bir cisim atılıyor.

Buna göre, KL aralığında cismin;

1- Yere göre potansiyel enerjisi azalır.

2- Kinetik enerjisi artar.

3- Sıcaklığı artar.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.


Kütleleri sırasıyla m ve 3m olan X ve Y cisimleri şekildeki konumda tutuluyor.

Cisimler serbest bırakıldığında;

1- Y'nin kinetik enerjisi, X'inkinden büyük olur.

2- X'in kinetik enerji artışı, Y'nin potansiyel enerjisindeki azalmaya eşittir.

3- Sistemin mekanik enerjisi artar.

önermelerinden hangileri gerçekleşir?

(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki etkinlikte girişten başlanarak verilen cümleler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yolu takip edi­liyor.

Buna göre, hata yapmadan ilerlenirse hangi çı­kışa ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 2
11.


Şekil-l'deki sürtünmesi önemsenmeyen yatay yolun x = O konumundan V0 = 4 mis hızla geçen cisme, yola paralel uygulanan kuvvetin yola bağlı değişim grafiği Şekil-ll'deki gibidir.

Buna göre, cismin x = 10. metreden geçme hızı­nın büyüklüğü kaç m/s'dir?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
13.


A noktasından düşey yukarı doğru 30 J kinetik enerjiyle şekildeki gibi atılan cisim yere 11 O J kine­tik enerjiyle çarpıyor.

Buna göre, cisim A noktasındayken yere göre potansiyel enerjisi kaç jouledür?
Doğru Cevap: "C" 80
Soru Açıklaması
14.


Ağırlığı 40 N olan cisim, şekilde verilen kuvvetlerin etkisi altında K noktasından L noktasına geliyor.

Bu aralıkta yapılan net iş kaç jouledür?

(Sürtünmeler önemsizdir.)
Doğru Cevap: "B" 90
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.