TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 1


İş - Güç - Enerji konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. İş - Güç - Enerji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İş - Güç - Enerji konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İş - Güç - Enerji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 1
1.
1- Sürtünmeli yatay düzlemde yavaşlayarak duran cisim,

2- Yanmakta olan kömür,

3- Çalışmakta olan elektrikli soba

Yukarıdakilerden hangilerinde kinetik enerjinin, ısı enerjisine dönüşmesi söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Ülkemiz enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü di­ğer ülkelerden satın alarak karşılamakta ve bu du­rum önemli bir mali yük oluşturmaktadır.

Buna göre;

1- aydınlatma için az elektrik tüketen tasarruflu ampüller kullanma,

2- kullanılmayan odalardaki lambaları söndürme,

3- televizyonları tamamen kapatmak yerine stand-by modunda bırakma

uygulamalarından hangileri enerji verimliliğini artırarak bu mali yükün azalmasını sağlayabile­cek tedbirlerdendir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
1- Hidroelektrik enerjisi,

2- Biyokütle enerjisi,

3- Okyanus enerjisi

Yukarıdakilerden hangileri temiz ve yenilenebi­lir enerji kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
1- Hidroelektrik enerji,

2- Petrol,

3- Güneş enerjisi,

4- Doğal gaz

Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sürtünmeli yolun X noktasından serbest bırakılan cisim, Y noktasın­da duruyor.

Buna göre, cisim X noktasından Y noktasına ge­lirken sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç joule­dür?

(g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.


Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 6 m/s hızla hareket eden şekildeki 1 kg kütleli cisme hareketiy­le aynı yönlü F = 4 N kuvveti |KL| yolu boyunca etki ediyor.

|KL| = 36 m olduğuna göre, cismin L noktasın­daki hızı kaç m/s'dir?
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
9.


Yatay yolda bulunan bir cisme yatay doğrultuda etki eden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekil­deki gibidir.

Buna göre, kuvvetin (0 - 4) m aralığında yaptığı net iş kaç jouledür?
Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi enerji birimidir?
Doğru Cevap: "C" kalori
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik İş - Güç - Enerji TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen yolun K noktasın­dan 10 m/s hızla atılan 0,5 kg kütleli cisim K'den 2 m yükseklikteki L noktasından 2 m/s hızla geçiyor.

Buna göre, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür?

(g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "A" 14
Soru Açıklaması
13.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen yolun K nok­tasından 8 m/s hızla atılan cisim L noktasından kaç m/s hızla geçer?

(Sürtünmeler önemsenmiyor. g = 1 O m/s2)
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
14.
1- Kömür

2- Biyokütle

3- Jeotermal

Yukarıdakilerden hangileri yenilenemez enerji kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
15.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen yolun O noktasını V0 hızıyla geçen cisim KLMN yolunu izliyor.

Buna göre;

1- KL bölümü sürtünmeliyse, cisim bu aralıkta ya­vaşlar.

2- LM bölümü sürtünmesizse, cisim bu aralıkta sabit hızlıdır.

3- Cisim MN bölümünde yavaşlıyorsa, bu bölüm sürtünmelidir.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.