TYT Fizik: Fizik Bilimine Giriş TEST - 2


Fizik Bilimine Giriş konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Fizik Bilimine Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fizik Bilimine Giriş konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fizik Bilimine Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik: Fizik Bilimine Giriş TEST - 2
1.


Özdeş, eşit kollu terazilerde X, K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengelenmiştir.

Buna göre; K, L ve M cisimlerinin kütleleri ara­sındaki ilişki nasıldır?
Doğru Cevap: "A" K > L > M
Soru Açıklaması
2.
ısı enerjisinin madde içinde yayılmasını ve ile­ tilmesini inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakiler­den hangisidir
Doğru Cevap: "E" Termodinamik
Soru Açıklaması
3.
Fizik dersinde öğrenciler, nitel ve nicel gözlemlere,
arkadaşlarının boylarını kullanarak örnek vermektedir.


1- Ali, Mehmet ile Ahmet’i yan yana getirip boylarını
karşılaştırarak “Mehmet’in boyu, Ahmet’ten daha
uzundur.” demiştir.2- Zübeyde, Bahar’ın boyunu cetvel ile ölçüp
“Bahar’ın boyu 1,67 m’dir.” demiştir.


3- Banu, Aslı’ya bakarak “Aslı’nın boyu uzundur.”
demiştir.Bu örnekleri veren öğrencilerden hangileri nicel
gözlem yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ali ve Zübeyde
Soru Açıklaması
4.
1- ivme, türetilmiş ve vektöre! büyüklüktür.

2- Zaman, temel ve skaler büyüklüktür.

3- Basınç, türetilmiş ve skaler büyüklüktür.

Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Sabit debili su akıtan muslukla doldurulan bir kap­taki sıvının yüksekliğinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre; 1, 2, 3 zaman aralıklarından hangi­lerinde kabın karşılıklı yan yüzeyleri birbirine paraleldir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki etkinlikte girişten başlayarak kutu için­deki bilgiler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yolu takip ediliyor.

Buna göre, hiç hata yapmadan ilerleyen bir kişi kaç numaralı çıkışa ulaşabilir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
7.
Fizik biliminde kullanılan modellemelerle ilgili;

1- Anlatımı kolaylaştırır.

2- Güvenilirdir.

3- Elde edilen model, gerçeğin tüm özelliklerini yansıtır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Bir bilimsel problemin gözlem ve verilere dayalı geçici çözüm önerisine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hipotez
Soru Açıklaması
9.
Bilimsel bir gerçeğe ulaşırken;

1- hipotez kurma,

2- deney yapma,

3- problemi tespit etme,

4- değerlendirme yapma,

5- veri toplama

işlemlerinin hangi sıra ile yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 3, 5, 1, 2, 4
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisi ska­ler büyüklüktür?
Doğru Cevap: "D" Enerji
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik: Fizik Bilimine Giriş TEST - 2
11.
Kütle ile ilgili olarak;

1- Temel büyüklüktür.

2- Skaler büyüklüktür.

3- Dinamometreyle ölçülür.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisi temel büyüklüklerden birinin birimidir?
Doğru Cevap: "C" mol
Soru Açıklaması
13.
"Kütlesi sabit tutulan bir maddenin sıcaklığı değişti­rilirse hacmi de değişir" hipotezi test edilmek isteni­yor.

Buna göre; hipotezde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişken sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hacim - Sıcaklık - Kütle
Soru Açıklaması
14.
Nitel gözlemle ilgili olarak;

1- Ölçü aleti kullanmadan, beş duyu organıyla yapılan gözlemdir.

2- Objektifliği ve kesinliği yoktur.

3- Bilimde en çok kullanılan gözlem çeşididir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekoloji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.