TYT Fizik Elektrostatik TEST - 1


Elektrostatik konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektrostatik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektrostatik konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektrostatik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Elektrostatik TEST - 1
1.
1- Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir.

2- Yalnızca protonlardan oluşan atoma pozitif iyon denir.

3- Yalnızca elektronlardan oluşan atoma negatif iyon denir.

Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğru­dur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
K cismi L cismini itiyor, M'yi ise çekiyor.

Buna göre, K, L ve M cisimlerinin yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
K küresi(+), L küresi(-) yüklüdür.

Bu küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında yük işaretleri için;

1- K (+), L (-) olabilir.

2- K (+), L (+) olabilir.

3- K ve L nötr olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Yarıçapları 3r ve 2r olan X ve Y iletken kürelerinden X'in yükü +4q'dur.

X, Y ye dokundurulunca X'in yükü -6q olduğu­na göre, Y'nin başlangıçtaki yükü kaç q'dur?
Doğru Cevap: "D" -14
Soru Açıklaması
5.
Özdeş K ve L kürelerinden K'nin yükü +3q'dur. K, L'ye dokundurulunca K'den L'ye geçen yük miktarı 4q oluyor.

Buna göre, L'nin başlangıçtaki yükünün işareti ve miktarı nedir?
Doğru Cevap: "B" +11q
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Yüklü K cismi, yüklü L elektroskopunun topuzuna dokundurulunca elektroskobun yaprakları biraz daha açılıyor.

K cismi ile L elektroskopunun kapasiteleri eşit olduğuna göre, ilk yükleri aşağıdakilerden han­gisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.


-30q yüklü K elektroskobu ile +20q yüklü L elekt­roskobu özdeştir. K'nin topuzu L'nin topuzuna do­kunduruluyor.

Buna göre;

1- K ve L'nin son yükleri -5q olur.

2- L'nin yaprakları önce kapanıp sonra açılır.

3- K'den L'ye -25q yük geçmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Elektrostatik TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.


Pozitif(+), negatif(-) ve nötr (yüksüz) iletkenlerle kurulan şekildeki düzeneklerde K anahtarları kapa­tılıyor.

Hangi sistemde kürelerin toplam yükü kesinlik­le sıfır olur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
13.


K cismi, negatif (-) elektrikle yüklü bir elektroskopun topu­zuna dokunduğunda elektroskopun yap­raklarının biraz ka­pandığı görülüyor.

Buna göre, K cismi için;

1- Pozitif elektrikle yüklüdür.

2- Negatif elektrikle yüklüdür.

3- Yüksüzdür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
15.


Negatif (-) elektrik­le yüklü K cismi, pozitif (+) elektrikle yüklü bir elektros­kopun topuzuna şekildeki gibi do­kunduğunda;

1- Yapraklar biraz daha açılır.

2- Yapraklar tümüyle kapanır.

3- Yapraklar önce kapanıp sonra açılır.

hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.