TYT Fizik Elektrik Akımı TEST - 1


Elektrik Akımı konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektrik Akımı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektrik Akımı konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektrik Akımı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Elektrik Akımı TEST - 1
1.
Bir iletkenin kesitinden dakikada 180 C'lik yük geçi­yor.

Buna göre, bu iletkendeki elektrik akımı kaç A' dır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
2.


Şekildeki elektrik deşarj tüpünün S kesit alanından 30 saniyede 70 coulomb değerinde hidrojen iyonu  bir yönde, 50 coulomb değerinde elektronlar ise zıt yönde hareket ediyor.

Buna göre, tüpte oluşan elektrik akımının değeri kaç amperdir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
Bir iletkenin kesitinden 0,2 saniyede 2.1018 tane elektron geçiyor.

Buna göre, bu iletkendeki elektrik akımı kaç A' dır?

(q = 1,6.10-19C)
Doğru Cevap: "C" 1,6
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.


İletken bir telden geçen akımın zamanla değişimi grafiği şekildeki gibidir.

İletkenden (0- 4)s zaman aralığında geçen yük miktarı kaç coulombdur?
Doğru Cevap: "B" 12
Soru Açıklaması
7.


Bir elektrik devresinden geçen akımın zamana bağlı değişimi grafiği şekildeki gibidir.

Devreden (O - t) aralığında geçen yük q ise (O - 2t) aralığında geçen yük kaç q'dur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.


Bu iletken tel, Şekil-I'deki gibi kesit alanından ikiye bölünerek elde edilen iki parça Şekil-II' deki gibi uç uca eklenince elde edilen yeni telin direnci kaç R olur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Elektrik Akımı TEST - 1
11.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.


Şekildeki devre parçasında A ve B noktaları ara­sındaki eşdeğer direnç kaç ohm'dur?
Doğru Cevap: "B" 12
Soru Açıklaması
13.
1- Bakır telin, O °C'ta direnci sıfırdır.

2- Bir iletkenin, O °K'deki direnci sıfırdır.

3- Bir iletkenin direnci; uzunluğu ile doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.


I, II ve III devrelerinde bakır tel, gümüş tel ve çözelti tüpü özdeş pillere bağlanmıştır.

Buna göre, hangi şekildeki elektrik yüklerinin okla gösterilen hareket yönü doğru gösterilmiş­tir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.


Aynı cins maddeden yapılmış iletken K ve L tellerinin uzunlukları eşit, kesit alanları birbirinden farklıdır.

Buna göre, hangi devrede K ve L telinden eşit şiddette elektrik akımı geçer?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.