TYT Fizik Doğrusal Hareket TEST - 1


Doğrusal Hareket konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Doğrusal Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğrusal Hareket konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğrusal Hareket Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Doğrusal Hareket TEST - 1
1.


Yukarıdakilerden hangileri dönme hareketi ya­par?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Yarıçapı 10 metre olan çembersel yolda hareket eden otomobil, 5 saniyede bir tur dönüyor.

Buna göre, otomobilin sürati kaç m/s'dir?

(n = 3)
Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması
4.
Bir koşucu hareket yönünü değiştirmeden 4 s'de hızını 2 m/s'den 18 m/s'ye çıkarıyor.

Buna göre, koşucunun ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
5.


Bir otomobil doğrusal KLMN yolunun KL ve MN ara­lıklarını 5'er saniyede alırken LM aralığında 1 O m/s sabit hızla hareket ediyor.

Otomobilin KLMN yolundaki ortalama hızı kaç m/s'dir?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


t = O anında aynı noktadan aynı yöne doğru ha­rekete geçen K ve L araçlarının konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, iki araç arasındaki uzaklık harekete başladıktan kaç s sonra 30 m olur?

(Araçların boyları ihmal edilecek kadar küçüktür.)
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
8.


Doğrusal yolda hareket eden bir karıncanın konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre;

1- K zaman aralığında düzgün hızlanmıştır.

2- L zaman aralığında sabit hızla hareket etmiştir.

3- M zaman aralığındaki hızının değeri, K zaman aralığındaki hızının değerinden daha büyüktür.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.


Birbirine paralel raylarda zıt yönlerde hareket eden X ve Y trenlerinin boyları sırasıyla 270 m ve 330 m dir.

Trenler şekilde gösterilen konumdan kaç s son­ra birbirini tamamen geçer?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
10.


Bir hareketlinin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre, bu hareketli K, L, M ve N zaman ara­lıklarının hangilerinde yavaşlamıştır?
Doğru Cevap: "D" L ile N
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Doğrusal Hareket TEST - 1
11.


Konum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hare­ketli I, IIve IIIzaman aralıklarının hangilerinde hızlanan hareket yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
12.


Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir.

Cisimlerin arasındaki uzaklık t anında 12 metre olduğuna göre, 3t anında kaç metredir?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
14.


K, L ve M araçlarının konum - zaman grafikleri şe­kildeki gibidir.

Buna göre;

1- K ile L araçları aynı yönde hareket etmektedir.

2- L'nin hızı M'ninkine eşittir.

3- Kile M arasındaki uzaklık zamanla artmaktadır.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.


t = O anında Şekil-l'deki yörüngenin M noktasında bulunan hareketlinin hız - zaman grafiği Şekil-ll'de verilmiştir.

Buna göre, hareketli 5. s'de yörüngenin hangi noktasında bulunur?
Doğru Cevap: "C" M
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.