TYT Fizik Dalgalar TEST - 2


Dalgalar konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Dalgalar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dalgalar konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dalgalar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Dalgalar TEST - 2
1.
Aynı yayda oluşturulan iki dalga için;

1- frekans,

2- hız,

3- genlik

niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.


Esnek X, Y ve Z yaylarında oluşturulan atmaların ilerleme yönü ve atmaların üzerindeki bir noktanın titreşim yönü şekilde verilmiştir.

Buna göre, hangi yaydaki atmaların ilerleme yö­nüne göre titreşim yönü doğru çizilmiştir?
Doğru Cevap: "B" yalnız Y
Soru Açıklaması
3.
Esnek bir yay üzerinde periyodik dalgalar oluşturuluyor.

Ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık 120 cm ve dalgaların yayda yayılma hızı 240 cm/s olduğuna göre, kaynağın frekansı kaç hertz (s-1)'tir?
Doğru Cevap: "E" 4
Soru Açıklaması
4.


x ekseni üzerinde ilerleyen şekildeki periyodik dalganın frekansı 0,2 s-1 olduğuna göre, dalga boyu kaç cm'dir?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki düzenekte havası boşaltılmış cam fanu­sun içinde bulunan lambanın yaydığı ışık gözlem­lenirken, çalan zilin sesi işitilmiyor.

Bu durum;

1- Ses boşlukta yayılamaz.

2- ışığın camdaki hızı havadakinden küçüktür.

3- Işık, sesten hızlıdır.

bilgilerinden hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Ses ile ilgili olarak;

1- Frekansı arttıkça tizleşir.

2- Müzik aletlerini birbirinden ayırt etmemizi sağ­layan ses özelliğine sesin tınısı denir.

3- Titreşim sonucunda oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
1- Ses, boyuna dalgadır.

2- Sesin işitilmesi, ses kaynağının etrafındaki hava moleküllerinin kulağa ulaşması sayesin­de mümkün olur.

3- Frekansı yüksek olan ses, bas (kalın) algılanır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.


Salınım grafikleri şekildeki gibi verilen ses dalgala­rının hızları X, Y ve Z'dir.

Buna göre; aynı ortamda yayılan bu dalgaların hızları arasındaki ilişki nasıldır?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
Doğru Cevap: "A" X = Y = Z
Soru Açıklaması
9.


Oluşturulan bu dalgalar için yukarıdaki grafik­lerden hangileri çizilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Dalgalar TEST - 2
11.
1- Ses dalgası,

2- Su dalgası,

3- Rayleigh dalgası

Yukarıdaki dalgalardan hangisi hem enine hem boyuna dalga özelliğini gösterebilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki dalgalardan hangilerinin yayılabil­mesi için maddesel ortama gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Mikro dalgalar
Soru Açıklaması
14.
1- X ışını - Su dalgası

2- Ses dalgası - y ışını

3- Kırmızı ışık - Mikro dalga

Yukarıdaki eşleştirmelerin hangilerinde hem mekanik, hem elektromanyetik dalga bulun­maktadır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Uzakta bulunan bir arkadaşını uyarmak isteyen bir çocuk, 

1- Bağırarak sesi ile uyarıyor.

2- Ayna tutarak ışıkla uyarıyor.

3- Patates kızartarak kızartma kokusu ile uyarı­yor.

Bu uyarmalardan hangisinde dalga kullanılmış­tır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.