TYT Fizik Dalgalar TEST - 1


Dalgalar konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Dalgalar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dalgalar konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dalgalar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Dalgalar TEST - 1
1.
1- Aynı gerginlikteki iki yaydan, birim uzunluğu­nun kütlesi fazla olan yaydaki dalga hızı diğe­rinkinden büyüktür.

2- Bir atmanın genliği enerjisinin bir ölçüsüdür.

3- Özdeş yaylarda oluşturulan iki dalgadan fre­kansı büyük olanın dalgaboyu da büyük olur.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.


Bir ucunu duvara sabitleyerek F kuvvetiyle gerilen 2 metre uzunluğundaki yayın kütlesi 1 kg'dır.

Yay üzerinde oluşturulan bu atmanın hızı 4 m/s olduğuna göre F kuvveti kaç Newton'dur?
Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması
3.


Kalınlığı her yerinde aynı olan telde şekildeki gibi oluşturulan atma, serbest uçtan yansıtılıyor.

Buna göre,

x: Atmanın genişliği,

y: Atmanın genliği,

V: Atmanın hızı

niceliklerinden hangileri değişmez?
Doğru Cevap: "E" x, y ve V
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.


O noktasından birleştirilmiş K ve L tellerinden K te­linde Şekil-I'deki gibi oluşturulan bir atmanın L te­line iletileni ve K teline yansıyanı Şekil-II'deki gibi verilmiştir.

Buna göre,

1- K teli L telinden kalındır.

2- v1 = v2 > v3tür.

3- x3 > x1 = x2dir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.


Yukarıda verilen K ve L atmalarından hangileri bir süre sonra birbirini tamamen sönümleyebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Homojen esnek yay üzerinde periyodik dalgalar oluş­turuluyor.

Kaynağın frekansının artmasıyla dalgaların;

1- hızı,

2- dalga boyu,

3- genliği

niceliklerinden hangileri azalır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Dalgalar TEST - 1
11.
1- Ses dalgaları enerji taşır.

2- Elektromanyetik dalgalar, en hızlı boşlukta ya­yılır.

3- Mekanik dalgaların yayılması için maddesel or­tam gerekir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
1- Enine dalgada titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna diktir.

2- Elektromanyetik dalgalar enine dalgadır.

3- Mekanik dalgalar maddesel ortamda yayılabilir.

Yukarıdaki önermelerinden hangileri doğru­dur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.
1- Ses dalgaları,

2- Deprem dalgaları,

3- Radyo dalgaları

Yukarıdakilerden hangileri mekanik dalgadır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
14.
1- Gama ışınları,

2- Görünür ışık,

3- Alfa ışınları

Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik dal­gadır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "B" yalnız L
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.