TYT Fizik Basınç TEST - 2


Basınç konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Basınç Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Basınç konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Basınç Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Basınç TEST - 2
1.


Açık hava basıncının 76 cm-Hg olduğu bir yerde, barometrenin K kısmında bulunan gazdan dolayı, barometrede cıva yüksekliği h = 70 cm olmaktadır.

Buna göre, aynı barometrede cıva yüksekliği­nin h = 65 cm olduğu bir yerde açık hava basın­cı kaç cm-Hg'dir?
Doğru Cevap: "B" 69
Soru Açıklaması
2.


Bir U borusunda d1 ve d2 özkütleli sıvılar ve hava şekildeki gibi dengededir. A, B ve C noktalarının toplam basınçları sırasıyla P A' P8 ve Pc dir.

Buna göre;

1- d1 = d2 dir.

2- PA = P8 dir.

3- PA > Pcdir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.


K prizması ile L silindiri şekildeki gibi yumuşak bir zemine konulduğunda batma miktarları eşit oluyor.

Buna göre;

1- Kile L'nin ağırlıkları eşittir.

2- K ve L'nin zemine temas eden yüzeyleri eşittir.

3- K ve L'nin zemine uyguladığı basınçlar eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.


Bir su deposunun A noktasındaki su basıncı 5.105 paskal'dır.

Yüzey alanı 20 cm2 olan piston kaç newton kuv­vetle itilirse A noktasındaki basınç 6.105 pascal olur?
Doğru Cevap: "C" 200
Soru Açıklaması
6.


Açık uçlu manometre şekildeki gibi dengededir.

Gazın bulunduğu bölme ısıtılıp yalnızca gazın sıcaklığı artırılırsa son durumda kollardaki civa düzeyleri arasındaki h' farkı için;

1- h' < h

2- h' = h

3- h' > h

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.


Ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz 4S, S ve S kesit alanlı pistonlarla kurulu su cenderesinde 3G, G ve X ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, X ağırlığı kaç G'dir?
Doğru Cevap: "B" 1,5
Soru Açıklaması
8.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen ağırlığı önemsen­meyen kaplarda aynı cins sıvılar vardır.

Buna göre;

1- Kapların tabanlarındaki sıvı basınçları birbirine eşittir.

2- Kapların yere yaptıkları basınçlar birbirine eşittir.

3- Kapların tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri birbirine eşittir.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Basınç TEST - 2
11.


Düşey kesiti şekildeki gibi verilen özdeş K ve L kap­larında bulunan türdeş X ve Y sıvılarının hacimleri ve yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir.

Buna göre;

1- K'nin tabanındaki sıvı basıncı, L'ninkinden bü­yüktür.

2- K'nin tabanındaki sıvı basınç kuvveti, L'ninkinden büyüktür.

3- K kabının yere yaptığı basınç, L'ninkinden büyüktür.

önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.