TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 2


Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Varlık Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Varlık Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 2
1.
Descartes yaşadığımız dünyada iki ayrı cevher (öz) olduğunu kabul eder: Ruh ve madde. Ruhun öz niteliği düşünme, maddenin öz niteliği ise yer kaplamadır. Ruh yer kaplamaz, madde de düşünemez. O halde bu iki farklı cevher birbirine indirgenemez. Ruh, mekanın herhangi bir yerinde değildir, oysa mekanın oluştur­duğu cisim mutlaka bir yerde bulunur.

Descartes'ın bu parçada savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varlık ruh ve madde olarak ikili bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
2.
Hayatımda hangi iş olursa olsun önce onu zihnimde düşünürüm, eni boyu tartışırım, sonra karar verir ve uygulamaya geçerim. Örneğin, bir elbise almaya ihtiyaç hissettiğimde, onu nereden hangi kalitede ala­cağımı düşünür, sonuca varınca uygun bir mağazaya gidip elbiseyi alırım. Bir de bakarım ki, bir zamanlar düşüncemde oluşan elbise üzerimde bana ait bir giysi olmuş. Bu giysiye ait düşüncem olmasaydı, üzerimde­ki giysiye de sahip olamayacaktım.

Bu parça ile aşağıdaki varlık görüşlerinden en çok hangisi arasında ilişki kurulabilir?
Doğru Cevap: "C" İdealizm
Soru Açıklaması
3.
Bilimler "Varlık nedir?" sorusunu sormaz, ele aldıkları nesnenin nasıl ve ne şekilde var olduğuyla ilgilenmez. Bilimler için kendi araştırma alanlarını oluşturan nesne­ler, bir ön soruşturmaya gerek duyulmaksızın, tartış­masız olarak vardır. Bilimler varlığın kendisini bir sorun olarak görmez.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "C" Bilimler incelemelerini, varlığın varlığını tartışmaksızın yapar.
Soru Açıklaması
4.
Evren atomların çarpışması ve birbirleri üzerine yaptığı basınç ile oluşmuştur. Bu oluşta kesin bir zorunluluk hakimdir. Atomlar yapısal olarak bir olup, hepsi de cisimdir. Atomlar hareketlilik içindedir. Atomlar bir­leşerek ve ayrılarak nesneler dünyasını oluşturur.

Demokritos'un bu parçada açıklanan görüşleri hangi felsefe sorusunun karşılığı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Varlığın ana maddesi nedir?
Soru Açıklaması
5.
Bazen gazetelerde, televizyonda şöyle haberlerle karşılaşıyoruz: "Deprem olan bir ülkede 7 gün enkaz altında kalan çocuk canlı olarak çıkarıldı.", "Birinci katın balkonundan kafa üstü düşen çocuk öldü, fakat
5. katın balkonundan düşen çocuk yaşıyor.", "Doktor­ların 6 ay ömrü kaldığını söylediği ölümcül hastalığa yakalanan kişi on beş yıldır yaşıyor.", "Akordeon haline gelen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu."

Bu tür haberler aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisine karşı örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Evrendeki nesne ve olaylar zorunlulukla meydana gelir.
Soru Açıklaması
6.
Bilimler varlığı birtakım alanlara bölerler ve her biri sınırları belli olan kendi alanlarında araştırma yapmak­la yetinir. Örneğin, jeoloji madensel varlıkları, botanik bitkisel varlıkları inceler; Ontoloji ise varlığı çeşitli alan­lara bölmeden bir "bütün olarak" ele alır ve onun oluşu­munu, temel yapısını ve ilkelerini araştırır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bilimin ve ontolojinin varlığı ele alışında farklar ol­duğu
Soru Açıklaması
7.
İdeal varlıklar zihin dışında varlığı olmayan, zaman ve mekan dışı varlıklardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ideal varlık değildir?
Doğru Cevap: "E" Gözlük
Soru Açıklaması
8.
Duyularımızla kavradığımız bu evren, aslında gölgedir, hayaldir. Çünkü ondaki varlıklar ve nesneler çeşit çe­şittir ve daima değişir. Bunlar görünüşten ibarettir. Bir de bu evrenin özünü oluşturan idealar evreni vardır. O evreni biz akılla kavrarız. Akıl ve zihin böyle değiş­meyen özlerde dinlenir, huzur bulur; hakiki varlık ve gerçeklik onlardır. İçinde yaşadığımız dünya değişmez idealar dünyasının yansımasıdır.

Platon'un yukarıdaki varlık yorumu hangi felsefe terimiyle isimlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" İdealizm
Soru Açıklaması
9.
Hegel tüm varlığın kendisinden çıktığı şeyin evrensel bir gerçek, bir idea olduğu ve maddi olmayan bu ide­anın bütün tek tek varlıkları kapsadığı görüşündedir. Ancak bu evrensel varlık, bazı filozofların sandıkları gibi değişmeyen, ne ise öyle kalan bir şey değildir. Tam tersine evrensel varlık sürekli bir değişme ve gelişme içindedir. Hem doğa hem de insan bu değişme ve gelişme sonucu ortaya çıkar.

Hegel'in bu parçada savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek varlığın idea olduğu evrende diyalektik bir süreç hakimdir.
Soru Açıklaması
10.
Descartes'a göre, özleri bakımından birbirlerinden farklı üç varlık vardır: Tanrı, ruh ve madde. Tanrı son­suz varlıktır, ruh ile madde sonlu varlıklardır. Sonsuz varlık, var olmak için kendinden başka bir şeye gerek­sinmeyen, kendinden olan varlıktır. Sonlu varlık ise var olmak için yalnız Tanrı'ya gereksinim duyan varlıktır. Sonlu varlıklar olan ruh ve madde birbirlerinden tama­men bağımsızdır. Ruh düşünen, madde ise yer kaplayan şeydir.

Descartes'ın bu parçada savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanrı, ruh ve madde olarak üç çeşit varlık vardır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 2
11.
Aydınlık ve karanlık, gece ve gündüz, iyilik ve kötülük, hastalık ve sağlık birbirinden ayrılmaz. Onlar hep ateşten gelir. Onların doğası bir ve aynıdır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­mıştır?
Doğru Cevap: "A" Evrendeki karşıt varlıklar aynı kaynaktan doğar.
Soru Açıklaması
12.
Descartes'a göre, varlıkta iki cevher vardır; biri ruh, öbürü de maddedir. Ruh düşünen töz, madde ise yer kaplayan tözdür. Düşünmek, ruhun bir niteliğidir, mekanda yer kaplamak da maddenin bir niteliğidir. Bütün ruhi olaylarımız ruhi töze, bedenimiz ise maddi töze girer. Bunların ikisi de gerçektir.

Descartes'ın yukarıdaki varlık açıklaması hangi fel­sefe terimiyle adlandırılabilir?
Doğru Cevap: "C" Düalizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.