TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 1


Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 1
1.
Ünlü ressamların yaptığı resimlerden, klasik müzik parçalarından bazı insanlar bir şey anlamaz veya çok az şey anlarken, sanat eğitimi almış, bununla da kalmayarak sanat çalışması yapan insanlar bu resim­lerden ve klasik müzik parçalarından büyük zevk ala­bilirler.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini desteklemek için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi edinmede asıl olan öznedir.
Soru Açıklaması
2.
Hepimizin az çok sahip olduğu ve insanlar arasında en sık rastlanan bilgi türü, günlük hayatta elde et­tiğimiz bilgidir. Adının da işaret ettiği üzere bu bilgiyi, gündelik hayatımızda deneyimlerimiz sonucunda elde ederiz. Bu bilginin kaynağında hepimizin belirli bir bi­yolojik ve fizyolojik yapıya sahip olmamız ve bazı toplumsal şartların içinde olmamız yatar.

Bu parçada açıklanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Düzensiz bilgi
Soru Açıklaması
3.
Arkadaşımın saçlarının sarı, gözlerinin mavi olduğunu biliyorum. Bunlar, algılama yoluyla edindiğim, geçerlili­ği, yani doğruluk değeri olan bilgilerdir.

Buna göre, bilginin kaynağı aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Deney
Soru Açıklaması
4.
İnsan, hiçbir yarar elde edemeyeceğini bildiği halde kendi içinde ya da dışında olup biten sayısız olayın ortaya çıkış nedenlerini bilmek istemiş, bu istek bilim­lerin doğmasında etkili olmuştur.

Bu parçada bilimlerin kuruluşu üzerinde insanın hangi yönünün etkili olduğu savunulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Salt bilmek için bilmeyi istemesi
Soru Açıklaması
5.
Üç yaşındaki kızım Esra, oyun oynarken sürekli ken­disiyle ilgilenmemi istiyor. Oysa benim de yapmam gereken ev işleri var. Dolayısıyla kızım odasında kendi başına oynarken ona bakamıyorum ve onun ne yaptığını tümüyle görmüyorum.

Bu parçadan çıkacak sonuç aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilginin oluşumu için bilgi aktının zorunlu olduğu
Soru Açıklaması
6.
Bilim gözlenebilir, deneyi yapılabilir olaylara dayanır. Bu nitelik; bilimi felsefe, teoloji, mantık gibi düşünsel bilgilerden ayırır.

Bu parçada bilimin hangi özelliği üzerinde durul­maktadır?
Doğru Cevap: "E" Olgusal olma
Soru Açıklaması
7.
Bilimin yapmış olduğu açıklamalar özel bir olayı değil, aynı cinsten olaylar grubunun hepsini birden kapsar. Sıvı, gaz, ses, düşme v.b. olaylar hakkında yapılan açıklamalar ve bulunan formüller bütün sıvılara, gazlara ve düşme olaylarına aittir.

Bu açıklama bilimsel bilginin hangi özelliğine uy­gun bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Genelleyici olma
Soru Açıklaması
8.
Felsefe, her kullanan için farklı anlamlara gelen bir sözcük haline geldi. Kimi siyasiler onu partilerinin yöne­tim anlayışı, bazı şirketler ticaret yapma ilkeleri, kimi eğitim kurumları eğitime ilişkin düşünceleri, bazı sanatçılar da sanata ilişkin düşünceleri anlamında kul­lanıyorlar. Bu kadar çok anlama gelen felsefenin İlk Çağ'da Yunanca "philos" ile "sophia" sözcüklerinden meydana gelen "philosophia" sözcüğünden geldiği görülmektedir.

"Philosophia"nın sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilgelik sevgisi
Soru Açıklaması
9.
Pyrrhon'a göre mutluluk; dirlik ve gönül şenliği içinde geçen bir yaşamda bulunur. Buna erişmek için felse­feye dayanmak gerekir. Felsefenin ödevi, hayatı son amacı olan mutluluğa göre düzenleyebilmek için gerekli olan bilgiye ulaşmaktır. O halde, yapılacak şey bilginin, bu işi görebilecek durumda olup olmadığını incelemektir.

Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın, sahip olduğu bilgi aracılığıyla mutlu olmasını sağlamak
Soru Açıklaması
10.
İnsan yaşantısına giren her şey felsefenin konusu ola­bilir.

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğinden söz edilmiştir
Doğru Cevap: "B" Kapsamlı olma
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 1
11.
Filozof ele aldığı her alanda önüne çıkan her türlü bil­giyi, görüşü, inancı, adeti vb. eleştirel bir bakış açısıy­la değerlendirir. Örneğin Sokrates; içinde yaşadığı toplumda hakim olan dini, ahlaki, geleneksel görüşleri eleştirerek onların yerine kendi görüşlerini öne sür­müştür.

Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulan­mıştır?
Doğru Cevap: "C" İrdeleyici olma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Birikimli olarak ilerleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.