TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 2


Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 2
1.
Birçok kişi aynı anda aynı masaya baksalar, bunlar­dan herhangi ikisi, büsbütün aynı olan bir renk da­ğılımı göremeyecektir. Herhangi iki kişi masayı aynı bakış açısından göremez. Çünkü bakış açısındaki her değişme, ışığın yansıma biçiminde bir değişme yapar.

Bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisini destek­lemek için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi öznel niteliktedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin ana sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerçekliğin temelleri
Soru Açıklaması
3.
Gerçek, belli bir zaman ve mekanda var olan, somut olarak karşılaşılmış şeylerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçek değildir?
Doğru Cevap: "D" Kare
Soru Açıklaması
4.
"Kar beyazdır." gibi bir önermeyi ele alalım. Bu öner­me, bilen bir insan zihninin, kar adı verilen nesneye yönelmesinin veya karı gözlemleyerek onda beyazlık özelliğini görmesinin sonucunda ortaya çıkan bir öner­medir. Burada doğruluk, bilen öznenin kendisinin de karın kendisinin de bir özelliği değildir. Öte yandan doğruluk, kar kavramının da beyaz kavramının da bir özelliği değildir. Doğruluk yalnızca söz konusu öner­menin bir özelliğidir.

Parçaya göre, "doğruluk" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın nesne hakkında elde ettiği bilgiye ait bir özelliktir.
Soru Açıklaması
5.
Bilgimiz deney ile başlar, ama deneyden doğmaz. Bilginin meydana gelebilmesi için, deney kadar başka bir kaynağa daha ihtiyaç vardır. Bu kaynak zihindir. Deney, bilginin ham maddesini sağlar. Bu ham maddenin bilgi haline gelebilmesi için biçime sokulması gerekir. Deney ve duyular insana biçimden (formdan) yoksun bir içerik sağlar. Bu içerik ilk biçimi, algı formları olan zaman ve mekan formları içine girmekle elde eder. Zaman ve mekan, algının deneyden gelmeyen formlarıdır.

Kant'ın yukarıda açıklanan görüşleri hangi felsefe sorusunun cevabı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi nasıl oluşur?
Soru Açıklaması
6.
Pyrrhon'a göre, nesnelerin ne olduğunu bilemeyiz. Nitekim her yargı ve her yargının çelişiği için aynı güçte sebepler vardır. Bu nedenle, yapılması gereken şey, yargıda bulunmaktan kaçınmaktır.

Buna göre, Pyrrhon'u yargıdan kaçınmaya götüren temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanın doğru bilgiye ulaşmasının olanaksız oldu­ğunu düşünmesi
Soru Açıklaması
7.
Aristoteles'e göre, bütün tekil varlıkların bir özü vardır. Bu özler, o varlıkların dışında değil, kendilerindedir. Örneğin, "Bütün insanlar ölümlüdür." önermesi, tümel bir yargıdır. Bu, insanın özüne ilişkin temel bir özelliği dile getirir. Ölümlü olma, burada her tek insanın dışın­da değil, kendinde, kendi varlığındadır. Mantıksal bir çıkarımla, işte bu yargıdan Zeyno'nun ve Emre'nin de "ölümlü olduğu"nun bilgisi elde edilir. Bu yolla elde edilen bilgi doğru bilgidir.

Buna göre, Aristoteles'in doğru bilgiyi elde etme­de kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tümdengelim
Soru Açıklaması
8.
Sabahleyin evden çıkmadan önce televizyonda hava raporunu izleyip yağmur yağacağını duyunca şem­siyemizi alırız. Fakat gün içinde yağmur yağmayınca, televizyonda hava durumuna ilişkin verilen bilgilerin doğru olmadığını düşünürüz.

Bu parçaya dayanarak doğruluğun ölçütünün aşa­ğıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Gerçeğe uygun olma
Soru Açıklaması
9.
Bilgi bir araçtır; insan hayatını kolaylaştıran, insana fayda sağlayan bir araç. Diğer bir deyişle bilgi insana yarar sağladığı, insanı başarıya götürdüğü sürece doğrudur. Aksine; yarar sağlamayan, insanı başarıya götürmeyen bilgi yanlıştır. Bir bilginin doğru olup olmadığı, yani insana fayda sağlayıp sağlayamacağı o bilgiyi yaşamda deneyip uygulamadan anlaşılamaz.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­maz?
Doğru Cevap: "E" Doğru bilgi insandan insana değişmeyen, kesin bil­gidir.
Soru Açıklaması
10.
İnsan zihninin ve duyularının yapısı açısından, bütün insanlar aynıdır. Bu açıdan bilgi genel - geçerdir. Ancak bilgiler, insana göre olması açısından rölatif (göreli)'tir.

Kant'ın bu parçada savunduğu düşünce aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi bir yönüyle öznel, bir yönüyle nesneldir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 2
11.
Bergson'a göre, hayat "süre"den ibarettir, aralıksız bir "oluş"tur, parçalanamayacak bir bütündür. Zeka bunun bilgisini veremez. "Süre"nin (hayatın) bilgisi özel bir yetiyle; sezgiyle edinilebilir.

Buna göre, Bergson'un bilgi görüşü hangi felsefi kavramla tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "B" Entüisyonizm
Soru Açıklaması
12.
Bilimlerin sağladığı bilgi hakikattir, çünkü, bize önce­den görmeyi ve tabiata hakim olmayı sağlar. Dini dog­malar da hakikat olabilirler. Yeter ki bize ruhi sükunet, tatmin ve teselli verebilsin.

Bu parçadan ulaşılabilecek en genel yargı aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsana fayda sağlayan bilgi doğrudur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.