TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 1


Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Ahlak Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlak Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 1
1.
Ne kadar ilkel veya gelişmiş olursa olsun, hangi çağda yaşarsa yaşasın, her insan toplumunda insan eylem­lerini düzenleyen bir kurallar sisteminden söz edilebilir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini destekler?
Doğru Cevap: "B" Ahlak her toplum için kaçınılmaz bir olgudur.
Soru Açıklaması
2.
Ahlak insanların kendilerine göre yaşadıkları ilkeler ve kurallar topluluğudur. Böylece bir meslek ahlakından, bir siyasal ahlaktan, hatta bir evlilik ahlakından söz­etmek mümkündür. Buna karşılık ahlak felsefesi, ahlakın felsefi bakış açısından incelenmesidir. O halde ahlak felsefesi, ahlaki davranışlarımızın kural ve ilkelerini anlamaya, açıklamaya ve en önemlisi onları değerlendirmeye çalışan felsefi etkinlik alanıdır.

Buna göre, ahlak felsefesi nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "E" Ahlak kuralları ve yaşantıları hakkındaki düşünce­lerdir.
Soru Açıklaması
3.
Platon'a göre eylemin kaynağında "iyi ideası" bulunur. "İyi ideası" ideaların en üstünüdür ve tüm idealardan önce gelir. Ona göre "iyi ideası" insanın doğru bilgi sahibi olmasını, akıllı olmasını, iyi eylemlerde bulun­masını, böylece erdemli olmasını sağlayandır.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İyi, insanın ahlaki bir hayat yaşamasını sağlayandır.
Soru Açıklaması
4.
Vergimizi vermekten kaçındığımız takdirde devletin yakamıza yapışacağını bildiğimiz için vergimizi ver­memiz akıllıca bir davranış olarak nitelendirilebilir, ancak ahlaki bakımdan iyi bir davranış olarak değer­lendirilemez.

Buna göre, bir eylemin ahlaki olmaması hangi koşula bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" Eylemin özgür bir iradeyle yapılmamasına
Soru Açıklaması
5.
Ahlaki yargılar ahlaki eylemlerin dayandığı ilkeleri belirleme özelliğine sahiptir. Ahlaki yargıların temelinde toplumun ahlaki değerleri bulunur. Ahlaki değerler topluma ve zamana bağlı olarak değiştiğinden, ahlaki yargılar da bu değerlere bağlı olarak toplumdan topluma ve aynı toplumda da zamana bağlı olarak değişir.

Bu parçada ahlaki değerlerin hangi özelliklerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kural koyucu olma - değişken olma
Soru Açıklaması
6.
Göreve geç giden ve bu nedenle amirinin bu konudaki soruşturmasıyla karşılaşan memura doğal eğilimleri "Yalan söyle." derken, aklı ve vicdanı "Doğruyu söyle." der. Bu iki durum karşısında iradenin vereceği karar özgür bir karar olur. Verilen bu özgür karara dayalı eylemlere "ahlaki iyi" denir.

Buna göre, ahlaki iyi'nin tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bireyin çeşitli davranışlardan birini serbestçe yap­ması
Soru Açıklaması
7.
Sokrates, "Davranışlar değişir, değerler değişmez." özdeyişiyle aşağıdakilerden hangisini kastet­miştir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların farklı durumlardaki davranışları değişe­bilir fakat değişmeyen evrensel ahlak kuralları vardır.
Soru Açıklaması
8.
Ahlaksal egoizme göre, yaşamda ilk önce gelen ve her şeyden daha önemli ve değerli olan şey, kişinin kendi başarısı ve mutluluğudur. Geri kalan tüm değerler buradan çıkar. Tüm insanlar kendi refah, mutluluk ve çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde davranmak isterler.

Yukarıda hangi felsefe sorusuna verilen cevap yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır?
Soru Açıklaması
9.
1- İnsan bir davranışta bulunma kararını kendi özgür iradesiyle verir. Bu karar üzerinde biyolojik, sosyal ya da psikolojik faktörlerin etkisi yoktur.

2- İnsan eylemde bulunurken kendi kendisini gözleye­cek olsa, bu eylemi kendisinin isteyerek karar verip yaptığını görecektir.

Bu parçalarda vurgulanan ahlak görüşü aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan ahlaki eylemlerinde özgürdür.
Soru Açıklaması
10.
T. Hobbes'a göre, insan doğuştan bencildir ve onda egemen olan kendini koruma güdüsüdür. Dolayısıyla herkes kendi çıkarını korumak için çalışır ve bu yüzden başkalarıyla çatışma durumuna girer. Ahlaklı davranış, çatışma durumunu önlemek için bir araçtır. Bu durum­da ahlaki eylemde önemli olan bu yasa değil, bireyin çıkarına uygun olan sonuçtur. Bu nedenle, herkesin üzerinde anlaşabileceği bir ahlak yasası olamaz.

Buna göre, T. Hobbes'un evrensel bir ahlak yasası olamayacağı görüşünün temelinde aşağıdaki gö­rüşlerden hangisi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İnsanın doğal yapısı itibarıyla bencil olduğu
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 1
11.
Sokrates "Doğru bir yaşayış nasıl bir yaşayıştır?" so­rusuyla ilgilenmiş, insanın kendisini ahlakça eğitmesini "Kendini tanı!" buyruğuyla, bir ödev olarak göstermiştir.

Buna göre Sokrates, ahlak sorununu aşağıdakiler­den hangisi ile ilişkili olarak ele almıştır?
Doğru Cevap: "D" Bilgi
Soru Açıklaması
12.
Kant'a göre, ahlaki eylemin amacı mutluluk olamaz. Çünkü mutluluk değişken ve öznel bir kavramdır, birisi için mutluluk "erdem", başka birisi için "iyi", başkası için "doğaya uygun yaşama" olabilmektedir. Böyle olunca eylemlerimizin ahlaki olması ya da olmaması da değişecek, birisinin ahlaki bulduğu bir eylemi başka biri ahlaki bulmayacaktır.

Kant'ın bu parçada savunduğu ahlak düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlak yasası evrensel nitelikte bir yasa olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.