TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 2


Ulaşım Sistemleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ulaşım Sistemleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ulaşım Sistemleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ulaşım Sistemleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 2
1.
Genellikle büyük şehirlerde, kara yollarındaki yeter­sizlikler ve yoğun trafik nedeniyle, ulaşıma kolaylık sağlamak amacıyla yer altında çalışan elektrikli tren­lere "metro" adı verilir. Büyük şehirlerin ağır ve yoğun seyreden trafik yükünü hafifletmesi ve ulaşımı daha hızlı sağlaması bakımından metro, günümüzün en önemli ulaşım sistemleri arasında yerini almıştır.

Buna göre, genel özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki şehirlerden hangisinde metro ula­şımının olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Şam
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki haritada bir bölgedeki başlıca kara yolları ve yerleşim alanlarının dağılışı gösterilmiştir.Bu haritadan yararlanarak, aşağıdakilerden han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yerleşim alanları arasında mevsimlik göçler olduğuna
Soru Açıklaması
3.
Avrupa Kıtası'ndaki akarsulardan Elbe ve Tuna üze­rinde nehir ulaşımı yapılabilirken, Asya Kıtası'ndaki Fırat ve Dicle üzerinde nehir ulaşımı yapılmaz.

Bu durum yukarıda sözü edilen nehirlerin;

1- havzalarında sürdürülen ekonomik etkinlikler,

2- mevsimlik akım değişimi,

3- yatak eğimi,

4- havza genişliği

özelliklerinden hangilerinin ortak sonucudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
İki farklı yerleşim alanı arasındaki kara yolunun çok virajlı ve dönemeçli olmasının en önemli ne­deni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arazinin eğim ve engebesinin fazla olması
Soru Açıklaması
5.
Okyanuslarda, sıcak ve soğuk su akıntılarının karşı­laşma sahalarında deniz yolu ulaşımı için tehlikeli sisler oluşur. Bu durum birçok deniz taşıtının meteo­rolojik verileri kullanarak önlem almasını gerektirir.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgeler­den hangilerinde deniz ulaşımını olumsuz etkile­yen en önemli faktörlerden biri deniz sisleridir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.


Sanayi faaliyetleri dikkate alındığında, haritada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde demir yolu ağının daha yaygın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdaki akarsulardan hangisi üzerinde ulus­lararası nehir taşımacılığı yapılabilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ren Nehri'nde
Soru Açıklaması
8.
Kıtalar arası ham petrol taşımacılığında aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin kullanım payı daha yüksektir?
Doğru Cevap: "B" Deniz yolları
Soru Açıklaması
9.
Göreceli konumları dikkate alınırsa, aşağıdaki ül­kelerden hangileri arasındaki yolcu taşımacılığı yalnızca hava yoluyla yapılır?
Doğru Cevap: "B" Avustralya - İsviçre
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi uluslararası hava yollarının kavşak merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taşkent
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 2
11.
Sanayi Devrimi'nin yaşandığı ilk zamanlardaki ekono­mik olanaklar, malların uzun mesafeye taşınması açı­sından sınırlıydı ve oldukça küçük ölçekli bir alanda yapılmaktaydı. Sanayi Devrimi sürecinde buharlı ge­milerle deniz ve nehir taşımacılığı ile demir yolları sis­temlerinin gelişmesi yeni ekonomik fırsatlar yaratmıştır. Yük ve yolcu taşımacılığının yaygınlaşması, üretim ve tüketimde olduğu gibi pazar ve kaynakların bir araya gelmesini de sağlamıştır. 20. yüzyılın başında ağır sa­nayinin gelişmesi ve ticari fırsatların artması kara yol­ları taşımacılığının, özellikle de otomobille ulaşımın gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu yüzyılın sonlarına doğru deniz ulaşımı, otoyollar, demir yolları, hava yol­ları ve iletişim alanındaki eş zamanlı gelişmeler küre­sel çapta etkileşimi artırmıştır.

Bu parçada;

1- Yeni ulaşım sistemlerinin ortaya çıkmasıyla ekonomik faaliyetlerdeki etkileşimin arttığına,

2- Sanayi Devrimi'nin ulaşım sistemlerinin çeşitlen­mesinde ve gelişiminde önemli rol oynadığına,

3- Nehir taşımacılığının deniz yolu taşımacılığından daha önce başladığına,

4- Hava yollarıyla ticari mal taşımacılığının küresel boyut kazandığına

durumlarından hangilerine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Hava yolu ulaşımını diğer ulaşım yollarından ayı­ran en önemli fark, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ulaşım süresinin kısa olması
Soru Açıklaması
13.
Bir su yolunun uluslararası boyuttaki önemi, aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "D" İki yakası arasındaki mesafenin çok geniş olması
Soru Açıklaması
14.
Hindistan'ın Mumbai Limanı'ndan İtalya'nın Ceno­va Limanı'na yük taşıyan bir geminin seferiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Cebelitarık Boğazı'ndan transit geçiş yapacağı
Soru Açıklaması
15.
Uluslararası ticari mal taşımacılığının büyük bir bölümünün deniz yoluyla yapılması, aşağıdakiler­den hangisiyle ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "C" Ulaşım süresinin daha kısa olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.