TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 1


Ulaşım Sistemleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ulaşım Sistemleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ulaşım Sistemleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ulaşım Sistemleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 1
1.
Kara yollarının tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İlk asfalt kaplı yollar tarihi İpek ve Kral Yolu güzer­gahı üzerinde yapılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
İlk Çağ'dan günümüze kadar ulaşım sistemlerinde büyük gelişim yaşanmıştır. Tekerliğin icadıyla kara yolu, suyun kaldırma kuvvetinin keşfedilmesiyle deniz yolu, buharlı lokomotifin icat edilmesiyle demir yolu ve uçağın icat edilmesiyle hava yolu ulaşımı başlamıştır. Bununla birlikte teknolojideki gelişmelerin etkisiyle de ulaşım sistemleri hız, güvenlik ve konfor açısından ilerlemiştir.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" İlk Çağ'da kara yolu, günümüzde ise hava yolu ile taşınan yük ve yolcu miktarının arttığına
Soru Açıklaması
3.
"Dünyadaki bazı su yolları, jeopolitik konumundan do­layı stratejik önem taşır. Bu özellikteki su yollarına sa­hip olan ülkeler hem küresel ticarette hem de bölgeler arası deniz ulaşımında önemli roller üstlenmiştir."

diyen bir coğrafyacının görüşünü aşağıdaki ülkelerden hangisindeki su yolları kanıtlayamaz?
Doğru Cevap: "B" Brezilya
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda ulaşım sistemleriyle ilgili verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ulaşım ağının uzunluğu ve yoğunluğu ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında ters orantı vardır.
Soru Açıklaması
5.
Ulaşım faaliyetlerini sınırlayan, bazı yerlerde ise en­gelleyen en önemli doğal faktörlerden biri yüksek dağ sıralarıdır.Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden hangisindeki ulaşım faaliyetleri üzerinde yüksek dağ sıralarının olumsuz etkisi daha belirgindir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
6.
Demir yolları dünyanın birçok ülkesinde geliştirilen hızlı trenlerle birlikte çağ atlamış ve yolcu taşı­macılığında kara yollarıyla rekabet edebilecek duru­ma gelmiştir.

Günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisinde hızlı trenlerle yapılan yolcu taşımacılığı yoktur?
Doğru Cevap: "A" İran
Soru Açıklaması
7.
Bir ülkede kara yolu taşımacılığının gelişmesi, aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Nakliye süresinin uzamasına
Soru Açıklaması
8.
Kara yolu ulaşımı hem doğal hem de beşeri ve ekonomik faktörlerden etkilenir.

Aşağıda yüz ölçümleri aynı olan iki bölgedeki kara yolu ağı gösterilmiştir.Yalnızca kara yolu ağı dikkate alındığında, bu böl­gelerin hangi bakımdan farklı olduğu kesindir?
Doğru Cevap: "C" Yer şekillerinin engebesi
Soru Açıklaması
9.
Ulaşım sistemlerinin ve entegrasyonun gelişme­siyle birlikte aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Ticaret hacminin azalması
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin han­gisinde kara yolu taşımacılığının yoğunluğu daha azdır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Ulaşım Sistemleri Test - 1
11.
Olgu: Bir yerin gerçek alanı belirlenirken yer şekillerinin engebe ve çukurlukları dikkate alınırken, iz­düşüm alanı belirlenirken yer şekilleri dikkate alın­maz, her yerin düz olduğu kabul edilir.

Sonuç: Bir yerin gerçek alanı ile iz düşüm alanı ara­sındaki farkın fazla olması kara yollarının yapım giderlerini arttırır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde, aynı standart ve uzunluktaki kara yollarının yapım giderlerinin daha fazla olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Norveç
Soru Açıklaması
12.
Son yıllarda önemi artan ulaşım sistemlerinden biri boru hatlarıdır. Özellikle petrol ve doğal gaz ti­caretinde artan nakliye giderleri birbirine yakın bölge­ler arasındaki enerji ticaretinde boru hatlarının kul­lanımını artırmıştır. Bu durum Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarında daha yaygın olarak gözlenir.

Coğrafi konumları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangileri arasındaki petrol veya doğal gaz ticaretinde boru hatları kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Nijerya - Fransa
Soru Açıklaması
13.
Uluslararası deniz yolu trafiği bölgeden bölgeye de­ğişirSon yıllarda küresel ticarette yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, haritada numaralandırılan su yollarından hangisinden bir yılda geçen deniz ta­şıtı sayısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
14.
Ticari amaçla kurulmuş bir limanın gelişip büyü­mesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır
Doğru Cevap: "E" Ekonomik yönden etkileşimde olduğu bölgenin ge­nişliğine
Soru Açıklaması
15.


Yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde hem kara yolu hem de demir yolu ağı­nın daha kısa olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.