TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 2


Türkiye'nin Yer Şekilleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin Yer Şekilleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin Yer Şekilleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin Yer Şekilleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 2
1.
Türkiye'de kayaç türlerini gösteren bir jeoloji hari­tasından yararlanarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilebilir?
Doğru Cevap: "A" Karstik biriktirme ve aşındırma şekillerinin yaygın olduğu yerler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu'da meydana gelen epirojenik hareketler sonucunda oluştuğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yakın bir jeolojik geçmişte Erciyes Dağı'nın kül ve lav püskürtmüş olması
Soru Açıklaması
3.
"Türkiye arazisini şekillendiren dış kuvvetler sürekli faaliyet halinde olmasına rağmen, Türkiye'de tektonik yükselmeler bu kuvvetlerin etkisinden daha baskın olmuştur." şeklinde görüş bildiren bir yer bilimci, bu görüşünü doğrulamak için aşağıdaki yargılardan hangisini kullanmış olabilir
Doğru Cevap: "B" Türkiye'de peneplenleşmiş çok sayıda yüksek pla­to vardır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde, dağ sıralarının kı­yıya uzanış doğrultusunun etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "B" Karadeniz'in kıyı kesiminde yağış rejiminin daha düzenli olması
Soru Açıklaması
5.
Çöküntü ovaları, şiddetli tektonik hareketler sırasında kırılarak çöken faylı araziler üzerinde oluşmuştur.

Jeolojik yapı dikkate alınırsa, aşağıdakilerden hangisi bir çöküntü ovası değildir?
Doğru Cevap: "D" Bafra Ovası
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şekilde bir yer yapısı üzerinde oluşan ovanın kesiti gösterilmiştir.Aşağıdaki ovalardan hangisi bu şekilde oluşma­mıştır?
Doğru Cevap: "A" Çukurova
Soru Açıklaması
7.
Dağların deniz kıyısından itibaren yükseldiği ve kıta sahanlığının dar olduğu kıyılarda ovalar gelişme olanağı bulamaz. Bu özellikteki yerlerde kıyı ovaları çok  dar olur yahut kıyı ovalarına rastlanmaz.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde kıyı ovalarının daha dar olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Trabzon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ovalarının genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Genellikle batıdan doğuya doğru yükseltileri azalır.
Soru Açıklaması
9.
Türkiye'deki sıradağların çoğunlukla doğu - batı yönünde uzanması, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Orojenik süreçlerdeki levha hareketlerinin kuzey güney yönlü olmasının
Soru Açıklaması
10.
1- Nevşehir'deki peribacaları

2- Van'daki Erçek Gölü

3- Konya'daki Meke Tuzlası

4- Mersin'deki Cennet - Cehennem obrukları

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda volka­nik olayların doğrudan veya dolaylı yoldan etkisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 2
11.
Anadolu Yarımadası'nda, yükseltisi fazla olan çok sa­yıda ova ve plato bulunur.

Bu durum, öncelikli olarak aşağıdakilerden han­gisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Yakın bir geçmişte epirojenik hareketlerle yüksel­mesinin
Soru Açıklaması
12.
Türkiye'de engebeli ve yüksek arazilerin geniş yer kaplaması, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilememiştir?
Doğru Cevap: "D" Hidroelektrik enerji üretimini
Soru Açıklaması
13.
Anadolu Yarımadası'ndaki bazı akarsu vadilerinde ve Karadeniz kıyı kuşağında taraçalara rastlan­ması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Yakın bir jeolojik devirde epirojenik hareketlerle yükselmesiyle
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki platolardan hangisinde çözünebilen kayaçlar daha yaygın olarak görülür?
Doğru Cevap: "A" Taşeli Platosu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumun­da dış kuvvetlerin payı daha fazladır
Doğru Cevap: "D" Çarşamba Ovası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.