TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 1


Türkiye'nin Yer Şekilleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin Yer Şekilleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin Yer Şekilleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin Yer Şekilleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi jeolojik bakımdan diğer­lerinden daha önce oluşmuştur?
Doğru Cevap: "A" Zonguldak'taki taş kömürü yatakları
Soru Açıklaması
2.
Türkiye, Güney Avrupa, Anadolu ve İran üzerinden geçip Güneydoğu Asya'ya kadar ulaşan Alp - Hima­laya kıvrım dağ kuşağı üzerinde bulunur. Bu kuşağın aynı zamanda yeni oluşumlu olması da deprem ris­kinin fazla olmasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bu kuşak üzerinde bulunmasından etkilenmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Doğal bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili aşağıdaki yargı­lardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Platoların büyük çoğunluğu kireç taşları üzerinde oluşmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Masif; 1. Jeolojik Zaman'da oluşmuş arazilerde meta­morfizma geçirerek sertleşen tortul kütlelerin zaman içinde aşınıp düzleşmesi ya da engebesinin azal­masıyla oluşan kara kütleleridir.Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yörelerden hangilerinde masiflere rastlanılabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin yeni olu­şumlu arazilere sahip olduğunu kanıtlayamaz?
Doğru Cevap: "D" Birçok nehrin ağzında delta ovalarının bulunması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 3. Jeolojik Zaman'da gerçekleşen olaylardandır?
Doğru Cevap: "C" Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın oluşması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin incelenmesiyle Türki­ye'nin jeolojik yapısı hakkında bilgi edinilemez?
Doğru Cevap: "D" İstanbul Boğazı'ndaki deniz akıntılarının
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki illerden hangisinde, volkanik araziler üzerinde oluşan yer şekilleri daha geniş yer kaplar?
Doğru Cevap: "C" Nevşehir
Soru Açıklaması
9.
Türkiye, ortalama yükseltisi 1132 m. olan dağlık ve engebeli bir ülkedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçların­dan biri olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Akarsuların akış hızı ve taşıdığı alüvyon miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda orojenik hareketler sonucunda oluşan bir yer şekli gösterilmiştir.Bu yer şekli yukarıdaki haritada numaralandırıl­mış bölgelerden hangisinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test - 1
11.
Aşağıdaki dağlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" lsparta'daki Sultan Dağları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye volkanizmasıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Batı Anadolu'da volkanik yer şekillerine rastlanılmaz.
Soru Açıklaması
13.
Coğrafya öğretmeni Ergin Taylan 10- E sınıfının coğrafya dersinde: "Volkanların tepesindeki çukurluk­ların patlamalar ya da çökmelerle genişlemesi sonu­cunda kaldera adı verilen yer şekilleri oluşur." dedik­ten sonra, öğrencilerinden buna bir örnek vermelerini istemiştir. Sınıfta öğretmenden söz alan öğrenciler­den;

Nil: Uludağ,

Berkay: Kaçkar Dağı,

Ceren:  Erciyes Dağı,

Kaan: Nemrut Dağı

Elif: Kaz Dağı
cevaplarını vermiştir.

Buna göre, hangi öğrenci soruya doğru cevap vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Kaan
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki haritada aşağıdakilerden hangisinin coğrafi dağılışı gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Volkanik dağ kütlelerinin
Soru Açıklaması
15.
Yer kabuğundaki basınç ve gerilmelere bağlı olarak, kıvrılma veya kırılmayla gerçekleşen yükselme ha­reketlerine orojenez denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluşumu orojenezle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "C" Kapıdağ Yarımadası'nın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.