TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 2


Türkiye'nin İklimi Test konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin İklimi Test Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin İklimi Test konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin İklimi Test Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 2
1.
Aşağıdaki yargılardan hangisi nemlilik ile sıcaklık arasındaki ilişkiye örnek verilemez?
Doğru Cevap: "C" Antalya'da yıllık ortalama sıcaklıklar, Sinop'takin­den daha yüksektir.
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'nin kıyı yörelerinin tümü için;

1- Her ayın sıcaklık ortalaması O °C'nin üzerindedir.

2- Sıcaklık farkları fazladır.

3- Yağış rejimi düzenlidir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki tablolarda altı kentin en soğuk ve en sıcak ay ortalaması verilmiştir.Tablolar incelendiğinde 1. tablodaki kentlerin kış sıcaklıklarının 2. tablodaki kentlere göre yüksek olduğu, buna karşın yıllık sıcaklık farklarının ise az olduğu görülür.

Bu durum Türkiye'nin iklim koşullarının, aşağıda­kilerden hangisinden etkilendiğini kanıtlamada kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Denize uzaklıktan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda, beş kentin yükselti değeri ve ger­çek sıcaklık ortalaması verilmiştir.Bu kentlerden hangileri indirgenmiş izoterm hari­tasında aynı eğri üzerinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kars - Bingöl
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda Türkiye'nin ocak ve temmuz aylarına ait indirgenmiş izoterm haritaları verilmiştir.Haritalar incelendiğinde, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
Doğru Cevap: "D" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllık sıcaklık farkı, Doğu Karadeniz'inkine göre daha fazladır.
Soru Açıklaması
6.
Güneş ışınlarının Kuzey Yarım Küre'ye büyüyen açılarla düşmesi tropikal hava kütlelerinin kuzeye doğru ilerlemesini kolaylaştırır. Tropikal hava kütlelerinin etkisine giren Türkiye'de ise yaz mevsi­minde sıcaklıklar yükselir.

Buna göre;

1- İzlanda dinamik alçak basınç alanı,

2- Basra termik alçak basınç alanı,

3- Sibirya termik yüksek basınç alanı,

4- Azor dinamik yüksek basınç alanına

bağlı hava kütlelerinden hangileri yazın Türkiye' de yaşanan sıcaklıklar üzerinde daha etkili olur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Kıyı meltemi ile samyeli rüzgarlarının en sık görül­düğü coğrafi sahalar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İzmir Yöresi - Şanlıurfa Yöresi
Soru Açıklaması
8.
Marmara Bölgesi'nde yağışlar, genellikle cephesel olmakla birlikte zaman zaman konvektif yağışlar da görülür. Bölgede yıllık ortalama yağış miktarı 650 mm olup bunun % 40'ı kışın, % 25'i sonbaharda, % 25'i ilkbaharda, % 1 0'u ise yazın düşer.

1- Yıllık yağış miktarı

2- Yağış rejimi

3- Oluşum kökeni

Parçadaki bilgiden yararlanarak Marmara Bölge­si'ndeki yağışın, yukarıdaki özelliklerinden hangi­leri belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
"Dün Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Rüzgarın esmemesi ve nem oranının fazla olması, sıcaklığın daha yüksek hissedilmesine neden olurken, havanın tamamen güneşli olması da evden dışarı çıkmayı engelliyordu."

Yukarıdaki ifadeye göre, Adana'da belirtilen günle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "E" Gün boyunca yüksek basıncın etkili olduğuna
Soru Açıklaması
10.


Haritada numaralandırılan doğrultularda gidildiğinde yıllık sıcaklık ortalamalarının arttığı gözlenmektedir.

Bu doğrultulardan hangisindeki sıcaklık artışı yal­nızca göreceli konum koşullarıyla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 2
11.
"Türkiye'de yükseltinin fazla olduğu yerler daha soğuktur." yargısını savunan bir kişi, aşağıdakiler­den hangisini bu görüşüne kanıt gösteremez?
Doğru Cevap: "A" Kışın Edirne'nin Gaziantep'ten daha soğuk olmasını
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin çevresinde­ki kara ve denizlerin iklime olan etkisine örnek gös­terilemez?
Doğru Cevap: "D" Coğrafi komşu olmalarına karşın lğdır'ın yıllık ortala­ma sıcaklığının Kars'ınkine göre fazla olması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda Türkiye'nin deniz seviyesine indirgenmiş yıl­lık ortalama sıcaklık haritası gösterilmiştir.Yalnızca bu haritadan yararlanarak aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Tuz Gölü'nün ortalama sıcaklığı 17 °C den yüksektir.
Soru Açıklaması
14.
Akdeniz iklimi, Güney Anadolu'da yalnızca kıyı kuşağında etkili iken Batı Anadolu'da kıyı kuşağının yanı sıra iç kesimlere doğru ortalama 150 km kadar sokulur.

Bu bilgi aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru­luğu için örnek olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yer şekillerinin konumu bir makroklimanın yayılış sahasını belirleyebilir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin enlem etkisine bağlı olarak Türkiye'de sıcaklıkları düşürmesi bek­lenir?
Doğru Cevap: "D" Poyraz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.