TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 1


Türkiye'nin İklimi Test konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'nin İklimi Test Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'nin İklimi Test konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'nin İklimi Test Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 1
1.
Türkiye yıl boyunca benzer nitelikteki hava kütlele­rinin etkisinde kalmaz. Kışın kutupsal, yazın ise tropikal hava kütlelerinin etkisi altına girer.

Bu durum, Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi konumunun
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'deki hava hareketlerinin oluşumunda genel hava dolaşımına bağlı hava hareketleri ile gezici basınç merkezleri önemli rol oynar.

Buna göre;

1- Basra,

2- İzlanda,

3- Sibirya,

4- Azar

basınç alanlarından hangileri Türkiye'deki hava olaylarını etkileyen yüksek basınç merkezleridir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
"Yapılan meteorolojik gözlemlere göre, hafta başın­dan itibaren önce batı bölgelerimiz olmak üzere tüm yurtta yağış beklenmektedir." şeklindeki hava tahmi­ni, aşağıdakilerin hangisine dayanılarak yapılmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Batıdan bir alçak basınç sisteminin yaklaşmakta ol­masına
Soru Açıklaması
4.
Havadaki nem miktarı yere ve zamana göre değişir.

Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde ha­vadaki nem miktarının daha az olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kars'ta şubat ayında
Soru Açıklaması
5.
Türkiye'deki iklim tiplerinin oluşumunda aşağıda­kilerden hangisinin payı daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Bitki örtüsü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki harita Türkiye'nin ortalama yıllık güneşlen­me süresini göstermektedir.Bu haritadan yararlanılarak Türkiye'nin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisi hakkında bilgi edinilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yıllık ortalama bulutluluk oranı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki kara kütlelerinden hangisinin Türkiye iklimi üzerinde doğrudan ya da dolaylı yoldan et­kisi yoktur
Doğru Cevap: "E" Orta Afrika
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde iklim koşullarının et­kili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Fırat Nehri'nin akış hızının fazla olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki haritada, Türkiye'de görülen başlıca iklim bölgelerinin dağılışı ile bazı yörelerin iklim özelliğini etkileyen başlıca faktörler verilmiştir.Buna göre, X olarak belirtilen yere aşağıdakiler­den hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ortalama yükselti azdır.
Soru Açıklaması
10.


1- Antalya'nın izmir'den sıcak olması

2- izmir'in Malatya'dan sıcak olması

3- Malatya'nın Rize'den soğuk olması

4- Rize'nin izmir'den soğuk olması

Haritada mutlak konumları verilen kentler için, yukarıdaki durumlardan hangileri enlem - sıcaklık ilişkisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Türkiye'nin İklimi Test - 1
11.
Havadaki nem oranının az olduğu yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazla olur.

Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde sıcaklık farkları daha fazladır?
Doğru Cevap: "E" Kars
Soru Açıklaması
12.
Buharlaşma miktarı, hava sıcaklığının yüksek, su kaynaklarının yeterli olduğu yerlerde daha fazladır.Buna göre, haritada numaralandırılmış yörelerin hangisinde yıllık buharlaşma miktarı diğerlerinden daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
13.
Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz Bölgesi'nden daha sıcak olması,

1- enlem etkisi,

2- buharlaşma,

3- karasallık

faktörlerinden hangileri ile açıklanamaz?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'de kış mevsiminde karadan denizlere doğru esen rüzgarlar daha sık görülür.

Bu duruma neden olan faktör aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "B" Genellikle kışın karaların yüksek, çevredeki deniz­lerin ise alçak basınç alanı olması
Soru Açıklaması
15.
Rize'nin iklim grafiği incelendiğinde her ayın yağışlı olduğu ancak kış ve sonbahar aylarında yağışların daha da arttığı, yıllık yağış miktarının 2300 mm do­layında olduğu, kışların ılık, yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki farkın fazla olmadığı görülür. Aynı bölüm­de yer alan Gümüşhane'nin ise yıllık yağış miktarının 500 mm'nin altına düştüğü, yağışların ilkbahar mevsi­minde arttığı, kış sıcaklıklarının düşük, mevsimler ara­sındaki sıcaklık farklarının artmış olduğu gözlenir.

Buna göre, iklimin Rize'de ve Gümüşhane'de fark­lı özellikler göstermesi, aşağıdakilerden hangisi­nin etkisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Dağ sıralarının kıyı çizgisine paralel uzanmasının
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.