TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 3


Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Su, Toprak ve Bitki Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Su, Toprak ve Bitki konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Su, Toprak ve Bitki Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 3
1.
Aşağıda iki farklı bölgenin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" X'teki topraklarda yıkanma daha azdır.
Soru Açıklaması
2.
Kayaçların kimyasal yapısında herhangi bir değişme olmadan parçalanmasına fiziksel çözülme denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kayaçlarda fiziksel çözülmeye neden olmaz?
Doğru Cevap: "D" Nem oranının yüksekliği
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda alüvyal toprakların genel özellikleriyle ilgili bazı bilgiler numaralandırılmıştır.

Akarsuların yatağında taşıyıp sürüklediği materyalleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesiyle oluşan toprak­lara alüvyal denir. (1) Bu topraklarda horizon yoktur. (2) Mineral bakımından zengin oldukları için tarımsal verimlilikleri yüksektir. (3) Ayrıca geçirimsiz yapıda olup su sızdırmazlar. (4) Alüvyal toprakların en yay­gın görüldüğü yer şekillerinin başında delta ve taban seviyesi ovaları bulunur. (5) Bu topraklar Türkiye'nin kıyı ovalarında, Nil ve Tuna nehirlerinin aşağı kesim­lerinde yaygındır.

Bu bilgilerden hangisinin doğruluk payı yoktur?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
4.
Terra rossa topraklarının yaygın olduğu yerlere, aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Polye tabanları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda bir yörenin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Bu yörede yaygın olan zonal toprak türüyle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yazın balçık ve bataklık halindedir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş to­poğrafya haritası verilmiştir.Haritadaki 1, 2 ve 3. bölgelerdeki topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1. bölgede alüvyal topraklar yaygındır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda dört farklı toprak türü hakkında genel bilgiler verilmiştir.

- Eğimli yamaçlar boyunca aşındırılan çeşitli boyuttaki materyallerin dağ eteklerinde birikmesiyle oluşmuştur.

- llıman kuşağın karasal bölgelerindeki uzun boylu çayırlar altında oluşmuş koyu renkli topraklardır.

- Soğuk ve nemli iklim bölgelerindeki iğne yapraklı ormanlar altında oluşan yıkanmış topraklardır.

- Kireç bakımından zengin tortullar üzerinde, yalnız­ca A ve C horizonlarından oluşmuş topraklardır.

Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin özellikle­rine yukarıda değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kahverengi step
Soru Açıklaması
8.
Laterit ve terra rossa toprakları aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirine daha çok benzer?
Doğru Cevap: "A" Demiroksit bakımından zengin olmaları
Soru Açıklaması
9.
X bölgesinde moren topraklarının, Y bölgesinde ise çöl topraklarının yaygın olduğu bilindiğine gö­re, bu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?
Doğru Cevap: "D" Her iki bölgede de toprakların tarımsal verimliliği fazladır.
Soru Açıklaması
10.
1- Tuz ve kireç oranı fazladır.

2- Mineral bakımından zengindir.

3- Horizonları yoktur.

Azonal toprakların genel özellikleriyle ilgili yukarı­daki yargılardan hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Su, Toprak ve Bitki Test - 3
11.
 Toprak oluşumunun uzun bir sürede gerçekleştiği bölgelerin genel özellikleri arasında aşağıdakiler­den hangisi sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Sıcaklık farklarının az olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, zonal toprakların olu­şum sürecinde yer şekillerinin etkisine örnek gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "D" Toprak kalınlığının yer yer farklı olması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki beşeri faaliyetlerden hangisinin doğal bitki örtüsüne zarar vermesi beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Engebeli arazilerin ağaçlandırılması
Soru Açıklaması
14.
1- Bozkır

2- Maki

3- Tayga

4- Garig

Yukarıdakilerden hangileri çalı formasyonları ara­sında yer alan bitki topluluklarıdır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
15.
- Orman ve koruluklarda yakılan piknik ateşinin yer yer yangınlara neden olması

- Doğal otlak alanlarında, hayvanların erken ve aşırı otlatılmasının erozyonu hızlandırması

- Orman arazilerinin yol yapımı, inşaat ve madencilik amaçlı tahrip edilmesi

Yukarıda verilen durumlar, aşağıdakilerden han­gisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" İnsanların doğal bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkilerine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.